POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Pamięć o tych, co odeszli

Zgodnie z chrześcijańską i polską tradycją, tuż przed Świętem Zmarłych poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, były marszałek Sejmu, a do końca tej kadencji minister-szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów, objął wdzięczną pamięcią licznych Rodaków zasłużonych dla miasta, regionu i Kraju, osobiście składając kwiaty i zapalając znicze na ich grobach. Panu marszałkowi Kuchcińskiemu towarzyszył st. bryg. Daniel Dryniak, radny Przemyśla i zarazem zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Odwiedzanie grobów rozpoczęli oni od krypty w archikatedrze przemyskiej, kryjącej doczesne szczątki ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, ordynariusza i metropolity przemyskiego, słynnego biskupa niezłomnego, odważnie przeciwstawiającego się komunistycznemu reżimowi PRL.

Na Polskim Cmentarzu Wojskowym złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów, oraz zapalili znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na grobie Przemyślan pomordowanych przez Sowietów m.in. w Solankach Dobromilskich, a na przemyskim Cmentarzu Austro-Węgierskim uczcili Węgrów poległych w obronie Twierdzy Przemyśl podczas I Wojny Światowej, następnie oddali hołd Polakom z Kresów Wschodnich pomordowanym przez OUN-UPA, jak również żołnierzom Armii Krajowej, oraz Legionistom, w tym kapelanowi II Brygady Legionów – ks. płk. Józefowi Panasiowi. Nie ominęli też grobu Władysława Bukowskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej Przemyśla oraz działacza PiS.

Na przemyskim Cmentarzu Głównym przy ulicy Słowackiego uczcili Powstańców Listopadowych i Styczniowych, oraz Orląt Przemyskich. Złożyli też kwiaty i zapalili znicze na grobach: Zbigniewa Kuchcińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; Alicji Wnorowskiej – żołnierza Brygad wywiadowczych AK i WIN; Andrzeja Kucharskiego – działacza Solidarności; Kazimierza Marii Osińskiego – założyciela Muzeum Narodowego w Przemyślu; Stanisława Sudoła – działacza opozycji antykomunistycznej; ks. Stanisława Zarycha – archiprezbitera przemyskiego; Ireny Szajowskiej – żołnierza WIN; Aleksandra Dworskiego – burmistrza Przemyśla w latach 1881-1901; Tadeusza Sawickiego – prezydenta Przemyśla w latach 1994-2000 oraz działacza PC; Ireny Benszówny – sanitariuszki, żołnierza Legionów; Mariana Strońskiego – artysty malarza; Kazimierza Gurbiela – oficera II Korpusu Gen. Anderska (w maju 1944 jako pierwszy zawiesił flagę polską po zdobyciu Monte Cassino); Kazimierza Cieszyńskiego – akrobaty i ostatniego prezesa przemyskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”(1939 r.); Andrzeja Cieszyńskiego – działacza „Solidarności”; Bogumiły Klarenbach – Działaczki PC (pierwszy skarbnik PC w 1990 r.); Jana Pisza – działacza PC i PiS, woj. lekarza weterynarii; Włodzimierza Pisza – wiceprezesa Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich; ks. Stanisława Krzywińskiego – duszpasterza opozycji solidarnościowej; Zygmunta Majgiera – działacza „Solidarności” podziemnej; Marka Basty – działacza PC; Ryszarda Lewandowskiego – wiceprezydenta Przemyśla; Leonarda Tarnawskiego – powstańca styczniowego, posła na Sejm Ustawodawczy II RP (1919), założyciela i prezesa przemyskiego „Sokoła” i Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Tadeusza Sopla – działacza „Solidarności RI” oraz opozycji rolniczej OKOR.

Na przemyskim Cmentarzu Zasańskim uczcili żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w walkach z UPA w 1946 roku. Złożyli kwiaty także na grobach: Ryszarda Siwca – działacza opozycji antykomunistycznej, który dokonał heroicznego aktu samospalenia w proteście przeciwko agresji sowieckiej na Czechosłowację; mjr Władysława Koby – szefa Rejonu Przemyskiego WIN i Okręgu Rzeszowskiego WIN, zamordowanego przez komunistów w 1949 roku; Jerzego Miśkiewicza – działacza sportowego i „Solidarności”; Anny Maczkowej (z d. Czerny) – matki gen. Stanisława Maczka; Stanisława Żółkiewicza – wicewojewody
przemyskiego, prezesa Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich; Zygmunta Wajdy – działacza PC, prezesa Stowarzyszenia Własności Polskiej; Stanisława Barana – posła na Sejm RP z NSZZ „Solidarność”; Marii Wojciechowskiej-Podhalicz – działaczki opozycji antykomunistycznej i OKOR, lekarza.

Na przemyskim Cmentarzu „Przekopana”złożyli kwiaty na grobie Józefa Olszańskiego – żołnierza AK, działacza antykomunistycznej opozycji rolniczej OKOR.

Na cmentarzu w Łętowni uczcili kwiatami: Leona hr. Sapiehę, uczestnika wojny polsko- bolszewickiej, posła na Sejm II RP (IV kadencji), żołnierza AK; oraz por. Andrzeja hr. Potockiego – porucznika WP, zamordowanego przez UPA.

Na cmentarzu w Radymnieupamiętnili wiązankami kwiatów groby: Bruno Gruszki – działacza PSL „Piast” i Stronnictwa Ludowego, posła na Sejm II RP (od 1922 r.); oraz Jana Nawrockiego – posła na Sejm II RP.

Na cmentarzu w Żurawicy położyli kwiaty na grobach: Mieczysława Głowacza – posła PSL- Mikołajczykowskiego (1944-47); Jana Mecha i jego siostry Czesławy „Niezapominajki” – żołnierzy WIN; Szymona Mecha – dowódcy placówki KEDYW AK Żurawica; kpt. Juliana Ustrzyckiego – legionisty Józefa Piłsudskiego; Ryszarda Buksy – działacza Solidarności.

Na cmentarzu w Nowym Zagórzu udekorowano kwiatami grób ks. Eugeniusza Dryniaka – duszpasterza „Solidarności”.

Na cmentarzu w Bolestraszycach złożyli kwiaty na grobie Krzysztofa Szczurko – działacza opozycji solidarnościowej.

W zakrystii kościoła oo. reformatów w Przemyślu oddano hołd marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Andrzejowi Maksymilianowi Fredrze, przy jego symbolicznym grobie.

W Forcie Kuńkowce udekorowali kwiatami tablicę upamiętniającą poetę węgierskiego Gezy Gyoni – żołnierza Twierdzy Przemyśl.

W Kalwarii Pacławskiej położyli wiązankę kwiatów w Alei Dębów, przy tablicy upamiętniającej 33 kapelanów Wojska Polskiego różnych wyznań, zamordowanych z rozkazu Józefa Stalina przez NKWD w 1940 roku.

Na cmentarzach w Jarosławiu, Przeworsku, Jaśle, Gaci i Nowym Żmigrodzie reprezentanci posła Marka Kuchcińskiego złożyli kwiaty na grobach m.in. posłów i senatorów RP, żołnierzy AK, działaczy opozycji „Solidarnościowej”, działaczy samorządowych oraz PC i PiS.

W przekonaniu byłego marszałka Sejmu RP, posła Marka Kuchcińskiego, patriotycznym obowiązkiem nas wszystkich – zwłaszcza w dniu I-go listopada – jest wdzięczna pamięć o tych wszystkich naszych przodkach, bez względu na ich status społeczny i wyznawaną opcję polityczną, którzy poświęcili swoją działalność, a czasem i swoje życie, dla dobra polskiego Narodu i polskiej państwowości. Bo jak powiedział marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści