POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Nowe miejsca pracy i rozwój miasta – w Przemyślu został przywrócony Rejon Energetyczny

Od 15 stycznia mieszkańcy Przemyśla i okolic są obsługiwani przez Rejon Energetyczny Przemyśl. Powstał również Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego. Przedsięwzięcie ma zapewnić rozwój regionu, nowe miejsca pracy oraz lepszą dostępność usług gwarantowanych przez PGE.

 W ramach działań reorganizacyjnych we latach 2012-2013 w Przemyślu dokonano zmian, które niekorzystnie wpłynęły na możliwości funkcjonowania placówki PGE. Został obniżony potencjał miasta, pośrednio wpływając na obniżenie atrakcyjności największego polskiego miasta położonego w bezpośredniej bliskości wschodniej granicy państwa, a zarazem wewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Rada Miejska w Przemyślu w 2016 roku podjęła rezolucję ws. utrzymania państwowej energetyki w Przemyślu.

 – Dzięki wsparciu udzielonemu przez Pana Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego – uchwałą Zarządu Spółki Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A., z 15.01.2019 r. – został przywrócony Rejon Energetyczny Przemyśl oraz Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Przemyślu – mówi Grzegorz Pietrusza (PGE). RE Przemyśl został wydzielony z RE Jarosław i obejmuje swoim zasięgiem Posterunek Energetyczny w Birczy i Posterunek Energetyczny w Dynowie. Odtworzenie zlikwidowanego w czasach rządów koalicji PO-PSL Rejonu Energetycznego w Przemyślu jest podyktowane nie tylko względami biznesowymi, związanymi z dynamicznie rozwijającym się lokalnym rynkiem energetycznym w Przemyślu i okolicy, ale również dążeniem do poprawy dostępności do całego zakresu usług świadczonych przez Spółkę w ofercie dotyczącej klienta dystrybucyjnego dla społeczności lokalnej w Przemyślu, w ramach realizowania poprawy dostępności usług dla ludności znanej pod nazwą odbudowy „Polski lokalnej”, będącej jedną z głównych założeń rządów „Dobrej Zmiany” dla Polski – dodaje.

Według Grzegorza Pietruszy oprócz poprawy dostępności do usług realizowanych przez Spółkę PGE Dystrybucja S.A., odtworzenie RE Przemyśl przełoży się również na pojawienie się nowych miejsc pracy w przemyskiej energetyce, związanych z koniecznością obsługi nowych obszarów wchodzących w skład Rejonu Energetycznego, a także przydziału do realizacji nowych działań w ramach wyższego szczebla organizacyjnego Spółki, który jest awansem z poziomu Posterunku Energetycznego w Przemyślu na poziom Rejonu Energetycznego, jak również z planowanym w przyszłości uzupełnieniem struktury organizacyjnej Spółki PGE Dystrybucja S.A. o specjalistyczne sekcje w ramach każdego z rejonów energetycznych. Jednocześnie należy pamiętać, że jedno miejsce pracy w energetyce generuje przynajmniej trzy miejsca pracy w gospodarce otaczającej, co jest szczególnie korzystne dla rozwoju lokalnego rynku pracy w Przemyślu.

IMG_20190107_194151_498Przemyśl, fot. M. Olejnik

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści