POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

NASZA OJCZYZNA. NASZA PRZYSZŁOŚĆ. IV KONGRES PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Nasza Ojczyzna. Nasza przyszłość – pod takim hasłem w dniach 28–30 czerwca w Katowicach i Sosnowcu, z udziałem 1267 delegatów, odbył się IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości.

Najważniejszymi punktami Kongresu był wybór na nową kadencję władz partii: prezesa PiS, członków Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego.

Inaugurację kongresu poprzedziło złożenie kwiatów przed katowickim Pomnikiem Powstańców Śląskich. Kongres rozpoczął się w piątek w Katowicach panelem o Śląsku. W sobotę delegaci przenieśli się do Sosnowca.

Na zamkniętej części omawiane były zmiany w statucie partii.

W trakcie Kongresu odbyło się 13 paneli dyskusyjnych, między innymi o pracy, rodzinie, systemie emerytalnym, podatkach, służbie zdrowia, rolnictwie, bezpieczeństwie obywateli, polityce zagranicznej, edukacji i kulturze, młodzieży.

Mandat delegata przysługiwał z urzędu: prezesowi PiS, członkom Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącym Rad Regionalnych i Zarządów Okręgowych, przewodniczącemu Zarządu Forum Młodych PiS. Ponadto posłom, senatorom, europosłom o ile są członkami PiS. Delegatami byli także członkowie PiS wybrani przez Zjazdy Okręgowe.

Kongres jest najwyższą władzą partii Prawo i Sprawiedliwość. Zwoływany jest przez Prezesa PiS co najmniej raz na cztery lata. W trakcie kadencji, mogą odbywać się kolejne posiedzenia Kongresu. Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy między innymi: uchwalanie programu PiS lub dokumentów programowych partii, przyjęcie deklaracji ideowej, wybór władz (Prezesa, Prezesa Honorowego, Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego).

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Sosnowcu Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na prezesa partii. Był on jedynym kandydatem na funkcję prezesa PiS. Poparło go 1131 delegatów, 17 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

Do Rady Regionalnej z Okr. 22 – Krosno zostali wybrani: Władysław Bukowski, Henryk Kozik, Witold Lechowski, Tadeusz Chrzan, Krzysztof. Sobolewski, Marian Kozłowski. Ponadto z klucza weszli następujący parlamentarzyści: Bogdan Rzońca, Marek Kuchciński, Piotr Babinetz, Alicja Zając i Andrzej Matusiewicz.

Z Okr. 23 – Rzeszów zostali wybrani: Józef Jodłowski, Bogusław Kmieć, Mateusz Kutrzeba, Mariusz Olechowski, Jerzy Paul, Jacek Rożek. Z klucza weszli następujący parlamentarzyści: Andrzej Szlachta, Jan Warzecha, Stanisław Ożóg, Krzysztof. Popiołek, Kazimierz Gołojuch, Kazimierz Moskal, Zbigniew Chmielowiec, Janina Sagatowska i Tomasz Poręba.

Członkiem Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego z naszego okręgu został Andrzej Wyczawski, natomiast członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej Andrzej Ćwierz.

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński wymienił ruch społeczny, zrodzony po katastrofie smoleńskiej z 2010 r., który „pozwolił na trwanie pamięci” o prezydencie Lechu Kaczyńskim. „Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy angażowali się w całą wielką akcję, dzięki której jesteśmy tutaj i jesteśmy z wielką nadzieją na zmianę w Polsce” – powiedział prezes PiS.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę reorganizację struktury rządu po wygranych przez PiS wyborach. Mają powstać nowe ministerstwa: rozwoju, budownictwa, gospodarki morskiej i energetyki. Zlikwidowany ma być resort skarbu i – być może – gospodarki.

Założenia reformy rządu Jarosław Kaczyński przedstawił w trzecim dniu kongresu PiS w Sosnowcu. Zapowiedział likwidację Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz przywrócenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym ministerstwie zniknąć ma jednocześnie to, co prezes nazwał „resortem”, czyli MSW – kojarzone z czasami PRL.

PiS chce też postawić na politykę mieszkaniową, przywracając stosowne ministerstwo. Chce też odbudować gospodarkę morską, tworząc ministerstwo zajmujące się tą dziedziną. Jednocześnie partia zamierza rozważyć likwidację Ministerstwa Gospodarki i zapowiada zwiększenie uprawnień Prokuratorii Generalnej. Zlikwidowane ma być Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a przywrócone MSWIA.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści