POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Myśląc Polska – propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości

„Rodzina 500+” na każde dziecko od 1 lipca 2019
„Maluch+” to wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
Program „Dobry Start” to 300 zł dla każdego ucznia
Posiłek w szkole i w domu
„Mama 4+”
Obniżyliśmy wiek emerytalny
Wyższe renty i emerytury
Emerytura+, czyli “trzynastka” dla emerytów
Bezpłatne leki dla seniorów
„Senior+” to większa liczba miejsc w placówkach dla osób starszych
Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia
Budowa sieci szpitali
Czyste powietrze
Wzrost gospodarczy
Uszczelniona luka VAT
Ułatwienia dla firm wspierające rozwój przedsiębiorczości – Konstytucja Biznesu
Dobry stan finansów publicznych
Konstytucja dla Nauki
Stawiamy na innowacyjność polskiej gospodarki
Szerokopasmowy Internet dla każdej szkoły
Cyfryzacja w miejsce biurokracji
Instytucje rozwoju
Repolonizacja Pekao S.A.
Repolonizacja Polskich Kolei Linowych
Spadek bezrobocia i wzrost liczby wolnych miejsc pracy
Podwyższanie płacy minimalnej
Minimalna stawka godzinowa
Pracownicze Plany Kapitałowe
Mały ZUS dla drobnych firm
Obniżenie podatku CIT
Zatrudnienie w przemyśle
Drogi lokalne – rekordowe 6 miliardów złotych
Port Gdańsk
Pomoc klęskowa dla rolników w czasie suszy
Dopłaty do paliwa rolniczego – Plan dla wsi
Sport dla młodych
Ponad 100 przywróconych posterunków Policji
Większy potencjał obronny Polski
Modernizacja polskiej armii
Wojska Obrony Terytorialnej
Bezpieczeństwo energetyczne – zróżnicowanie źródeł dostaw gazu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści