DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Thinking Poland - Programové návrhy práva a spravodlivosti

"Rodina 500+" pre každé dieťa od 1. júla 2019
"Maluch+" znamená zvýšenie počtu miest starostlivosti o deti do 3 rokov.
Program "Dobrý štart" znamená 300 PLN pre každého študenta
Stravovanie v škole a doma
"Mama 4+"
Znížili sme vek odchodu do dôchodku
Vyššie dôchodky
Dôchodky+ alebo "trinástka" pre dôchodcov
Bezplatné lieky pre starších občanov
"Senior+" znamená viac miest v zariadeniach pre seniorov
Zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo
Budovanie siete nemocníc
Čistý vzduch
Hospodársky rast
Uzavretá medzera v DPH
Uľahčenia pre firmy podporujúce rozvoj podnikania - The Business Constitution
Dobrý stav verejných financií
Ústava pre vedu
Stavíme na inovatívnosť poľského hospodárstva
Širokopásmový internet pre každú školu
Digitalizácia namiesto byrokracie
Rozvojové inštitúcie
Repolonizácia spoločnosti Pekao S.A.
Repolonizácia poľskej lanovkovej spoločnosti
Zníženie nezamestnanosti a zvýšenie počtu voľných pracovných miest
Zvýšenie minimálnej mzdy
Minimálna hodinová sadzba
Kapitálové plány pre zamestnancov
Malá sociálna poisťovňa pre malé podniky
Zníženie dane z príjmu právnických osôb
Zamestnanie v priemysle
Miestne komunikácie - rekordných 6 miliárd PLN
Prístav Gdansk
Pomoc poľnohospodárom pri katastrofách v období sucha
Dotácie na poľnohospodárske palivá - Plán rozvoja vidieka
Šport pre mladých ľudí
Obnovených viac ako 100 policajných staníc
Väčší obranný potenciál Poľska
Modernizácia poľskej armády
Sily územnej obrany
Energetická bezpečnosť - diverzifikácia zdrojov dodávok plynu

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah