POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej chce zwiększać patriotyczną świadomość. Dzięki otrzymanym środkom stworzy m.in. ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży

Minister kultury Piotr Gliński oraz marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl podpisali umowę, na mocy której od Nowego Roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podmioty współprowadzące zapewnią rocznie środki w wysokości: Województwo – 4 200 000 zł, Minister KiDN – 1 300 000 zł.

Zabiegający od wielu lat o wsparcie dla muzeum marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że  Podkarpacie, ziemia przemyska jeszcze (..) z czasów pierwszej Rzeczypospolitej, rozciągająca się od Stryja aż po Tarnogród czy Świlcza za Rzeszowem, to miejsca, z których wyłania się wielka różnorodność kultury i dobrych tradycji starej Rzeczypospolitej. – To są miejsca, które jeszcze 300, 400 lat temu były częścią Polski, (…) które przykuwają uwagę uczonych i wielu turystów, ludzi kultury z innych części, nie tylko Europy – powiedział.

Współprowadzenie Muzeum przez dwa podmioty pozwoli nie tylko na lepsze funkcjonowanie instytucji, ale zapewni jej także odpowiednie warunki do możliwie szerokiego upowszechniania wiedzy na temat regionu i jego znaczenia w dziejach Polski.

– Jest to wydarzenie niezwykłe w życiu Muzeum o 110-letniej tradycji – mówi dyrektor MNZP Jan Jarosz. – Daje szansę na pełniejsze zaprezentowanie wielowiekowej historii i tradycji ziemi przemyskiej. Wielkiego dziedzictwa polskich Kresów. To również możliwość stworzenia ciekawej i pełnej oferty edukacyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży, co pozwoli na wychowanie kolejnego pokolenia świadomych patriotów znających historię i dziedzictwo kulturowe naszej Ojczyzny – podsumował Jarosz.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej współprowadzone przez Ministerstwo Kultury

Podczas  uroczystości podpisano także list intencyjny w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Konkurs jest współorganizowany przez Filharmonię Podkarpacką, która również jest współprowadzona przez ministerstwo.

Historia Muzeum: https://mnzp.pl/pl/historia_mnzp

mk3fot. Rafał Zambrzycki/ Sejm

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści