POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu: W tym roku podejmujemy szereg inicjatyw o charakterze regionalnym, związanym z naszym współistnieniem w Europie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuował i rozwijał swoją aktywność na wszystkich istniejących kierunkach oraz wzmacniał ją we wszystkich dziedzinach i obszarach, które są istotne dla współczesnego środowiska międzynarodowego – powiedział marszałek Sejmu podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym z okazji Święta Konstytucji 3 maja. – Dzisiaj warto pamiętać, że Konstytucja 3 maja była projektem o charakterze unijnym, bowiem regulowała w nowy sposób współistnienie Polski i Litwy – powiedział marszałek.

Marek Kuchciński podkreślał, że jako marszałek Sejmu uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych o charakterze wielostronnym i bilateralnym, w tym w sesjach Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej. Przypomniał także projekt dotyczący odnowy Unii, jaki przedłożyła Polska na spotkaniu w Luksemburgu, czyli „Europa solidarnych państw. Bezpieczeństwo, granice, odnowione instytucje”.

Mając świadomość, że Europa jest znacznie szersza niż Unia Europejska wystąpiłem z inicjatywą spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej niebędących członkami Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w Sejmie pod koniec sierpnia ubiegłego roku i potwierdziła słuszność tej inicjatywy. Dlatego również w tym roku podejmujemy szereg inicjatyw o charakterze regionalnym, związanym z naszym współistnieniem w Europie. Chodzi o bliskość mentalną, kulturową i polityczną – zapewniał marszałek.

Sejm RP z marszałkiem Kuchcińskim na czele prowadzi aktywną politykę zagraniczną, a dyplomacja parlamentarna nabiera coraz większego znaczenia. – Miniony rok 2016 był rokiem 1050-lecia Chrztu Polski – z tej okazji w Poznaniu odbyło się Zgromadzenie Narodowe, a cały rok obfitował w liczne inicjatywy upamiętniające tę ważną rocznicę – powiedział marszałek Sejmu. Przypomniał także liczne oficjalne i nieformalne spotkania dwustronne z przewodniczącymi parlamentów niemal wszystkich państw europejskich, udział Sejmu RP w obchodach Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej oraz Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, podpisanie porozumienia o strategicznej współpracy między parlamentami polskim i węgierskim, projekt Europa Karpat z udziałem parlamentarzystów państw Europy Środkowej i Wschodniej, liczne czterostronne spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, spotkania prezydiów Sejmu RP z prezydiami innych parlamentów, grup bilateralnych i forów parlamentarnych, współpraca w ramach zgromadzeń parlamentarnych zarówno dwu jak i wielostronnych, wizyta na Białorusi delegacji Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej, działalność w ramach parlamentarnego wymiaru Trójkąta Weimarskiego.

RZ__1017

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści