POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu: Z Chińczykami podpiszemy bardzo ważne dla nas porozumienie o współpracy

Wywiad dla Chińskiego Radia Międzynarodowego

Przede wszystkim chciałabym podziękować za poświęcony czas. Chciałabym zapytać, jak Pan ocenia obecny stan stosunków polsko-chińskich? Zarówno pod względem politycznym, gospodarczym, jak i kulturowym. Oraz co należałoby zrobić, aby te relacje były jeszcze lepsze?

Dziękuję. W pierwszych słowach chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy. Bardzo cieszę się, że mogę przekazać Państwu kilka zdań o polityce Polski i o działaniach parlamentu. Stosunki polsko-chińskie, szczególnie w ostatnich kilku latach, nabierają wreszcie zasadniczego znaczenia. We wszystkich wymiarach, o których Pani wspomniała. Mamy sytuację taką, że Polska od 28 lat jest państwem niezależnym, w pełni suwerennym i działa w otoczeniu podobnych państw w Europie Środkowej. Tych państw, różnie liczymy, jest ponad dwadzieścia. Ale jest kilkanaście takich, które są w podobnej sytuacji, które myślą kategoriami współpracy w całej Europie Środkowej, żeby znaleźć swoje miejsce w Unii Europejskiej, w Europie, ale także współpracować z innymi częściami świata. I tutaj najlepszym przykładem są Chiny. Ten słynny plan ponownego uruchomienia współpracy w oparciu o infrastrukturę w ramach projektu „Pasa i Szlaku”, cieszy się w Polsce i u naszych sąsiadów ogromnym zainteresowaniem. To pociąga za sobą potrzebę wzmocnienia współpracy we wszystkich obszarach. I w gospodarce – czemu ma służyć rozwój infrastruktury. Ale także współpracy kulturalnej. Do tego również musi służyć rozwój infrastruktury, żeby porozumiewać się nie tylko za pośrednictwem Internetu. I również współpracy politycznej szeroko rozumianej. Widzę tu bardzo ważną rolę polskiego Sejmu i Senatu.

W ramach projektu „Pasa i Szlaku” i współpracy „16+1” jakie są perspektywy współpracy między Polską a Chinami? W jakich dziedzinach możemy spodziewać się współpracy?

Myślę, że to jest jeden z ważniejszych obszarów naszych działań i bardzo cieszę się, że zarówno władze Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Rzeczypospolitej Polskiej są zainteresowane rozwojem tej współpracy. My widzieliśmy już od kilku lat, że w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpiła pewna pustka polityczna. Nasi sąsiedzi myśleli o współpracy, tylko brakowało inicjatywy. Taka inicjatywa, do wspólnego występowania, myślę, że pojawiła się ze strony chińskiej, byśmy zorganizowali współpracę w ramach szesnastu państw Europy Środkowej plus Chiny. Jest to ważna rzecz, dlatego że Polska znajduje się w pewnym centrum przecinania się naturalnych szlaków handlowych, gospodarczych. Północ – południe, wschód- zachód. Można powiedzieć, że Łódź, jedno z największych miast, jest do tego w naturalny sposób predestynowane. Ambitny plan utworzenia wielkiego międzykontynentalnego lotniska między Warszawą a Łodzią, do jakiego przymierza się polski rząd, może temu służyć. Wielkie plany rozwojowe i infrastrukturalne, budowa autostrad na kierunku północ – południe a także wschód – zachód mogą temu służyć. Unowocześnienie kolei, szybkich kolei, międzynarodowych, międzykontynentalnych można powiedzieć, również może temu służyć. Współpraca z Chinami, największym państwem na świecie, jawi się jako rzecz naturalna. Pamiętamy czasy sprzed kilku wieków, kiedy te formy współpracy, handlu, dawały starej Rzeczypospolitej, jeszcze z czasów Jagiellonów i Wazów, bardzo dobre efekty dla całej Europy Środkowej. Można powiedzieć, że dla całej Europy. Jesteśmy pod tym względem optymistami i z nadzieją patrzymy na rozwój tych stosunków.

A czy Pan był w Chinach? Jakie Pan odniósł wrażenie?

W Chinach jeszcze nie byłem, ale współpraca parlamentarna pomiędzy Chinami a Polską rozwija się bardzo dobrze. Pobyt w ostatnich latach, np. Komisji Spraw Zagranicznych czy Komisji Ochrony Środowiska polskiego Sejmu. Nasi parlamentarzyści byli przyjmowani znakomicie. Poznawali problematykę i widzą, że jest w tych obszarach bardzo dużo możliwości współpracy. W dziecinie ochrony środowiska, w dziedzinie różnych form nowych rodzajów energii. Żeby szukać rozwiązań znajdujących odpowiedzi na wyzwania, które nas czekają. Liczba ludzi na świecie rośnie, a zasoby energetyczne się kurczą. W związku z tym wyzwania są ogromne. Polska, jak i nasi sąsiedzi, jest producentem bardzo dobrej żywności. Proszę zwrócić uwagę, że w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, Niemcami, Holandią, Francją to polskie rolnictwo zużywa trzy razy mniej środków ochrony i nawozów sztucznych. To znaczy, że jesteśmy z natury rzeczy ekologicznym producentem ekologicznej żywności. To daje wielkie szanse na rynki zbytu. Zachęcam do takiego patrzenia na Polskę. Polska środowiskowo i ekologicznie nie jest zniszczonym krajem. Ziemia polska jest bardzo dobra i w związku z tym warto z nami współpracować.

W tym tygodniu Przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych przyjedzie do Polski z wizytą oraz podpisze memorandum o współpracy. W jakiej dziedzinie będzie współpraca między parlamentami chińskim i polskim i jakie znaczenie ma ta wizyta?

Bardzo cieszymy się z przybycia delegacji chińskiej na czele z przewodniczącym Zhang Dejiangiem. Mamy z nim spotkania, będziemy pokazywać to, co najpiękniejsze w Polsce. Także piękną polską muzykę Fryderyka Chopina, ale podpiszemy bardzo ważne memorandum, porozumienie o współpracy. Traktujemy je jako formę porozumienia o strategicznej współpracy między parlamentami. Dotyczy ona szybszego i mocniejszego rozwijania współpracy pomiędzy Sejmem Rzeczypospolitej a parlamentem Chińskiej Republiki Ludowej. Tutaj chodzi o wymianę doświadczeń, o spotkania robocze, a także o spotkania merytoryczne komisji, zespołów czy grup problemowych, parlamentarnych. Liczymy na to, że ta współpraca będzie przekładać się z bilateralnych stosunków na wielostronne. Oraz wspomoże parlamenty tych szesnastu państw Europy Środkowej, by z większym skutkiem i z większym efektem zajęły się, zaangażowały we współpracę z parlamentem chińskim. W naszych państwach parlamenty są wybierane przez naród, a więc są reprezentantami narodu, suwerena. W związku z tym niezwykle ważne jest zaangażowanie parlamentarzystów w różne formy współpracy państwowej, gospodarczej, dotyczącej i bezpieczeństwa, i kultury, i ochrony środowiska, i wszelkich innych obszarów naszej aktywności. W ten sposób parlamentarzyści będą mogli upowszechniać te formy współpracy w Polsce i w innych państwach Europy Środkowej, a na tym nam bardzo zależy.

KU187393 KU187369 KU187403 KU187386

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści