ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Předseda Sejmu: Podepíšeme velmi důležitou dohodu o spolupráci s Čínou.

Rozhovor s China International Radio

Především bych vám chtěl poděkovat za váš čas. Rád bych se vás zeptal, jak hodnotíte současný stav polsko-čínských vztahů? Jak z politického, tak z ekonomického a kulturního hlediska. A co by se mělo udělat pro to, aby se tyto vztahy ještě zlepšily?

Děkujeme. Rád bych vás všechny na úvod pozdravil. Jsem velmi rád, že vám mohu říci několik informací o politice Polska a činnosti jeho parlamentu. Polsko-čínské vztahy, zejména v posledních letech, konečně nabývají zásadního významu. Ve všech rozměrech, které jste uvedl. Polsko je již 28 let nezávislým a plně suverénním státem, který je obklopen podobnými státy ve střední Evropě. Těchto zemí je podle různých čísel více než 20. V podobné situaci je však asi tucet zemí, které uvažují o spolupráci v rámci celé střední Evropy, aby našly své místo v Evropské unii, v Evropě, ale také aby spolupracovaly s dalšími částmi světa. A zde je nejlepším příkladem Čína. Tento slavný plán na obnovení spolupráce v oblasti infrastruktury v rámci projektu "Pásmo a stezka"Těší se velkému zájmu v Polsku i u našich sousedů. Z toho vyplývá potřeba posílit spolupráci ve všech oblastech. A v ekonomice - k čemuž má přispět rozvoj infrastruktury. Ale také kulturní spolupráce. K tomu musí přispět i rozvoj infrastruktury, abychom mohli komunikovat nejen prostřednictvím internetu. A také politická spolupráce v nejširším slova smyslu. Vidím zde velmi důležitou roli polského Sejmu a Senátu.

Jaké jsou perspektivy spolupráce mezi Polskem a Čínou v rámci projektu "Pásmo a cesta" a spolupráce "16+1"? V jakých oblastech můžeme očekávat spolupráci?

Domnívám se, že jde o jednu z nejdůležitějších oblastí naší práce, a velmi mě těší, že orgány Čínské lidové republiky i Polské republiky mají zájem na rozvoji této spolupráce. Již několik let vidíme, že ve střední a východní Evropě existuje určité politické vakuum. Naši sousedé uvažovali o spolupráci, ale chyběla jim iniciativa. Myslím, že taková iniciativa, abychom jednali společně, vzešla z čínské strany, abychom mohli zorganizovat spolupráci v rámci šestnácti zemí střední Evropy a Číny. Jedná se o důležitou záležitost, protože Polsko se nachází v určitém středu křižovatky přirozených obchodních a hospodářských cest. Sever-jih, východ-západ. Dalo by se říci, že Lodž, jedno z největších měst, je k tomu přirozeně předurčena. Tomuto účelu může posloužit ambiciózní plán na vybudování velkého mezikontinentálního letiště mezi Varšavou a Lodží, který se snaží realizovat polská vláda. K tomu mohou sloužit i rozsáhlé plány rozvoje a infrastruktury, výstavba dálnic ve směru sever-jih a východ-západ. K tomu by mohla sloužit i modernizace železnic, takříkajíc vysokorychlostních mezinárodních a mezikontinentálních tratí. Spolupráce s Čínou, největší zemí světa, se zdá být přirozená.. Vzpomínáme na dobu před několika staletími, kdy tyto formy spolupráce a obchodu přinesly staré Polské republice z dob Jagellonců a Vasy velmi dobré výsledky pro celou střední Evropu. To bychom mohli říci o celé Evropě. V tomto ohledu jsme optimističtí a s nadějí očekáváme rozvoj těchto vztahů.

Byl jste v Číně? Jaký byl váš dojem?

V Číně jsem ještě nebyl, ale parlamentní spolupráce mezi Čínou a Polskem se velmi dobře rozvíjí. V posledních letech jsem navštívil například zahraniční výbor a výbor pro ochranu životního prostředí polského Sejmu. Naši poslanci se setkali s vynikajícím přijetím. Seznámili se s problematikou a vidí, že v těchto oblastech existuje velmi mnoho možností spolupráce. V oblasti ochrany životního prostředí, v oblasti různých forem nové energie. Najít řešení výzev, kterým čelíme. Světová populace roste a zdroje energie se zmenšují. Výzvy jsou proto obrovské. Polsko je stejně jako naši sousedé producentem velmi dobrých potravin. Upozorňujeme, že V porovnání se západoevropskými zeměmi, Německem, Holandskem a Francií, používá polské zemědělství třikrát méně ochranných prostředků a umělých hnojiv. To znamená, že jsme ze své podstaty ekologickým výrobcem biopotravin. To nabízí velké příležitosti pro trhy. Doporučuji vám, abyste se na Polsko dívali tímto způsobem. Polsko není z ekologického a environmentálního hlediska zničenou zemí. Polská půda je velmi dobrá, a proto se vyplatí s námi spolupracovat.

Tento týden navštíví Polsko předseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců a podepíše memorandum o spolupráci. V jaké oblasti bude probíhat spolupráce mezi čínským a polským parlamentem a jaký význam má tato návštěva?

Příjezd čínské delegace v čele s předsedou Zhang Dejiangem nás velmi těší. Máme s ním schůzky a ukážeme, co je v Polsku nejkrásnější. Také krásná polská hudba Fryderyka Chopina, ale podepíšeme velmi důležité memorandum, dohodu o spolupráci.. Považujeme ji za formu dohody o strategické spolupráci mezi parlamenty. Jedná se o rychlejší a silnější rozvoj spolupráce mezi polským Sejmem a Parlamentem Čínské lidové republiky. Jedná se o výměnu zkušeností, pracovní schůzky a schůzky parlamentních výborů, týmů a skupin pro řešení problémů. Doufáme, že se tato spolupráce přenese z bilaterálních do multilaterálních vztahů. Pomůže také parlamentům těchto šestnácti středoevropských zemí více se zapojit do spolupráce s čínským parlamentem, a to s větším účinkem. V našich zemích jsou parlamenty voleny lidem, takže zastupují lid, panovníka. Vzhledem k tomu je nesmírně důležité zapojit poslance do různých forem státní, hospodářské, bezpečnostní, kulturní a environmentální spolupráce a do všech dalších oblastí naší činnosti. Tímto způsobem budou moci poslanci podporovat tyto formy spolupráce v Polsku a v dalších zemích střední Evropy, na čemž nám velmi záleží.

KU187393 KU187369 KU187403 KU187386

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah