POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu objął patronatem honorowym XI Forum Europa – Ukraina

Marek Kuchciński potwierdził objęcie patronatem honorowym 11. edycję Forum Europa – Ukraina. Konferencja odbędzie się od 13 do 14 marca w Rzeszowie.

Obecny marszałek Sejmu jest częstym gościem naszych forów. Od wielu lat jest inicjatorem przeprowadzenia w Krynicy serii spotkań w ramach konferencji parlamentarnej „Europa Karpat”, poświęconej zacieśnianiu współpracy państw regionu karpackiego. Jest to forum dyskusji i wyznaczania kierunków współpracy państw karpackich, rozmów o przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie na pograniczu UE i NATO czy o rozwoju regionów. – Trzeba wzmocnić znaczenie naszego regionu w polityce europejskiej, wzmocnić suwerenność naszych państw – mówił podczas XXVII Forum Ekonomicznego Marek Kuchciński

W ub. roku w Krynicy-Zdroju skomentował także stosunki polsko-niemieckie. – Za rządów Angeli Merkel są one dobre. Chciałbym, aby ta współpraca dalej rozwijała się na zasadzie „równi z równymi, wolni z wolnymi”. Polska może patrzeć na Niemcy jako na równorzędnego partnera – mówił.

Z kolei w 2016 roku w Krynicy Kuchciński zaznaczył, że w Europie istnieje szereg organizacji i instytucji, jak  strefa Schengen i strefa euro, w których działa Grupa Wyszehradzka. Powiedział, że Grupa istnieje już od ćwierć wieku i jest przykładem bardzo dobrej współpracy. Marszałek zaznaczył, że warto wspierać zaangażowanie społeczeństw oraz samorządów mające na celu poprawę infrastruktury i wymianę kulturalną. Mówił też o ważnej roli państw V4 w strukturach europejskich. W opinii Kuchcińskiego ważne jest wzmocnienie roli parlamentów narodowych wobec polityki Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Marszałek powiedział w Krynicy, że to parlamenty, jako pochodzące z demokratycznych wyborów, powinny mieć większy wpływ na prawodawstwo unijne.

Marek Kuchciński urodził się w Przemyślu w 1955 roku. W latach 80. organizował w tym mieście środowisko kultury niezależnej, poza cenzurą wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. W 1985 roku za działalność opozycyjną został aresztowany. W 1989 roku został współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim. W latach 1994–1999 był radnym Przemyśla, a następnie do 2001 roku sprawował urząd wicewojewody podkarpackiego.

Od 2001 roku jest posłem z ramienia PiS. W latach 2010-2015 był wicemarszałkiem Sejmu VI oraz VII kadencji. A w listopadzie 2015 roku został wybrany na marszałka VIII kadencji.

Polityk przewodniczył sejmowym komisjom: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy oraz członkiem Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/marszalek-sejmu-objal-patronatem-honorowym-xi-forum-europa-ukraina/

M E-U

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści