POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu o integracji europejskiej: Przebudowa Unii Europejskiej w federację nie rozwiąże najważniejszych współczesnych problemów na kontynencie

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński objął patronatem konferencję „Przyszłość integracji europejskiej”, mającej odpowiedzieć na pytania,  jaka jest przyszłość integracji europejskiej i jak powinny wyglądać polityki europejskie, aby przezwyciężyć kryzys.

Inaugurujący konferencję marszałek Sejmu wyraził nadzieję na przełom, jaki może nastąpić w unijnej polityce podczas obchodów rocznicy powstania traktatów rzymskich. – Wstępne decyzje w Rzymie będą musiały zapaść, wskazując wizję rozwoju Unii Europejskiej – mówił Kuchciński.

Marszałek mówił, że Unia oparta na dwóch filarach – bezpieczeństwa i dobrobytu – przeżywa czas przesilenia, z jednej strony związany z wojnami, nie tylko na Ukrainie, wzdłuż granic UE i masową imigracją, a z drugiej strony z kryzysem i wieloletnią stagnacją w wielu państwach strefy euro.

Wspominał wyjście z Unii Wielkiej Brytanii, największego gospodarczo państwa UE, ale podkreślił również, że większość z nas opowiedziałaby się za nurtem eurorealistycznym, u podnóża którego legła rzetelna analiza zysków i strat, połączona z uznaniem dla najważniejszych europejskich wartości chrześcijaństwa i humanistyki.

Według marszałka nie istniej demokracja bez państwa silnie opartego o wspólnotę narodową. Podkreślił, że w swoim rodowodzie Europa jest chrześcijańska, ale także pluralistyczna i tolerancyjna w sensie kulturowym, co przesądza o jej unikatowym charakterze i ogólnoświatowej atrakcyjności. Ta inność pomiędzy Polakami, Francuzami, Niemcami… sprawia, że jesteśmy Europejczykami.

Alternatywą dla nadania UE cech federacji, oznaczającej wzmocnienie instytucji unijnych ponadnarodowych oraz centralizację polityk szczegółowych prowadzonych w Unii Europejskiej jest zgłoszony przez Polskę projekt odnowy i wzmocnienia Unii – „Europa solidarnych państw”, głosząca wspólnotę suwerennych państw, układających swoje stosunki w obrębie UE w oparciu o zasadę wolni z wolnymi, równi z równymi. – Zapisaliśmy w niej, że celem reformy nie powinno być zbudowanie państwa federalnego, lecz odnowa Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej,  zrzeszającej suwerenne państwa narodowe – mówił marszałek Sejmu. – Przebudowa Unii Europejskiej w federację nie rozwiąże najważniejszych współczesnych problemów na kontynencie. Nie uwolni ani przedsiębiorczości, ani wolności gospodarczych w państwach członkowskich, a wręcz odwrotnie, może przyczynić się do wzrostu nastrojów i postaw radykalnych o charakterze  antyeuropejskim – przekonywał.

Na konferencję złożyły się dwa panele: „Polityki europejskie w dobie kryzysu” z moderującym prof. T.G. Grosse oraz „Jaka przyszłość integracji europejskiej?”, którego moderatorem był prof. Z. Czachor.

Wśród panelistów byli m.in. profesorzy UW, SGH, UAM, CEN, UO. oraz przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej – poseł Izabela Kloc.

KU097489KU097886 KU097844 KU097740

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści