DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Predseda Sejmu o európskej integrácii: Prebudovanie Európskej únie na federáciu nevyrieši najdôležitejšie súčasné problémy kontinentu

Predseda Sejmu Marek Kuchciński prevzal záštitu nad konferenciou s názvom "Budúcnosť európskej integrácie", ktorej cieľom je odpovedať na otázky o budúcnosti európskej integrácie a o tom, ako by mali vyzerať európske politiky na prekonanie krízy.

Predseda Sejmu pri otvorení konferencie vyjadril nádej na prelom v politike EÚ počas osláv výročia Rímskych zmlúv. - Prvotné rozhodnutia sa budú musieť prijať v Ríme a naznačiť víziu rozvoja Európskej únie - povedal Kuchciński.

Predseda parlamentu uviedol, že Únia, ktorá je založená na dvoch pilieroch - bezpečnosti a prosperite - prechádza obdobím premien, ktoré je na jednej strane spojené s vojnami, nielen na Ukrajine, pozdĺž hraníc EÚ a masovou imigráciou, a na druhej strane s krízou a dlhoročnou stagnáciou v mnohých krajinách eurozóny.

Pripomenul odchod Spojeného kráľovstva, najväčšieho hospodárskeho štátu EÚ, z Únie, ale zároveň zdôraznil, že väčšina z nás by sa rozhodla pre eurorealistický smer, ktorý by sa opieral o rozumnú analýzu nákladov a prínosov v kombinácii s uznaním základných európskych hodnôt kresťanstva a humanitných vied.

Podľa predsedu parlamentu neexistuje demokracia bez štátu silne založeného na národnom spoločenstve. Zdôraznil, že Európa je vo svojich počiatkoch kresťanská, ale zároveň pluralitná a tolerantná v kultúrnom zmysle, čo určuje jej jedinečný charakter a celosvetovú príťažlivosť. Táto inakosť medzi Poliakmi, Francúzmi, Nemcami... z nás robí Európanov.

Alternatívou k nadobudnutiu federálnych čŕt EÚ, čo by znamenalo posilnenie nadnárodných inštitúcií EÚ a centralizáciu konkrétnych politík vykonávaných v Európskej únii, je projekt predložený Poľskom na obnovu a posilnenie EÚ - "Európa solidarity", ktorý hlása spoločenstvo suverénnych štátov, usporiadajúcich svoje vzťahy v rámci EÚ na základe princípu slobodný so slobodným, rovný s rovným. - V tomto dokumente sme uviedli, že cieľom reformy by nemalo byť vybudovanie federálneho štátu, ale obnovenie Európskej únie ako medzinárodnej organizácie združujúcej suverénne národné štáty - povedal predseda Sejmu. - Transformácia Európskej únie na federáciu nevyrieši najdôležitejšie súčasné problémy kontinentu. Neoslobodí ani podnikanie, ani hospodárske slobody v členských štátoch. Naopak, môže prispieť k nárastu protieurópskych radikálnych nálad a postojov," tvrdí.

Konferencia pozostávala z dvoch panelov: "Európske politiky v čase krízy", ktorú moderoval Prof. T.G. Grosse, a "Aká budúcnosť európskej integrácie?", ktorú moderoval Prof. Z. Czachor.

Medzi panelistami boli profesori z UW, SGH, UAM, CEN, UO. a predsedníčka Výboru pre záležitosti Európskej únie - poslankyňa Izabela Kloc.

KU097489KU097886 KU097844 KU097740

 

 

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah