POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Życzę wiary w drugiego człowieka

Od początków istnienia Kościoła chrześcijanie działali charytatywnie. Ewangelia mówi, że Bóg jest wśród najsłabszych, a papież Franciszek wzywa do solidarności z ubogimi.

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać – Jan Paweł II, adhortacja apostolska Redemptionis donum.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi – przemówienie JPII do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981.

Kościół, zaraz po państwie, jest największą instytucją niosącą pomoc ubogim. Prowadzi tysiące dzieł, w które angażują się duchowni, osoby konsekrowane i świeckie, wspierając ubogich, dzieci i młodzież, pomagając w wyjściu z bezdomności. W ramach zaplanowanego na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa we współpracy z Bankiem Żywności i PCK rozprowadzono już 11 276 ton żywności o wartości ponad 51 mln zł, która trafiła do 232 tys. ubogich (dane z lat 2014-2016).

Caritas prowadzi najwięcej w Polsce, bo 96 placówek dla osób bezdomnych, w tym schroniska, noclegownie i ogrzewalnie w normalnym trybie mogące udzielić pomocy ponad 2600 osobom.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej co roku organizuje wielkanocne śniadania dla tych, którzy potrzebują, by dzielić z nimi czas, posiłek, dobro. Jak napisał w liście skierowanym do organizatorów i uczestników śniadania Caritasu Marek Kuchciński, organizacja stanowi piękną odpowiedź dobrych, wrażliwych ludzi na rozległe społeczne potrzeby. Powstała bowiem z pragnienia niesienia pomocy, przyjmując za swą misję troskę o godność człowieka. Wsparcie, dzielenie się rodzinnym ciepłem z tymi, którzy być może nigdy go nie doświadczyli, przywraca nadzieję na lepsze jutro.

Życzę, aby radość ze Zmartwychwstania Pańskiego napełniła serca wszystkich uczestników, przynosząc pokój, miłość i nadzieję. Życzę siły w pokonywaniu wszelkich przeciwności losu oraz wiary w drugiego człowieka – napisał marszałek Sejmu.

Pomoc charytatywna Kościoła w liczbach

5,5 tys. – tyle dzieł charytatywnych prowadzi Kościół w Polsce

800 – tyle katolickich organizacji charytatywnych działa w kraju

3 mln – do tylu osób dociera pomoc Kościoła

600 tys. rocznie – do tylu potrzebujących dociera pomoc udzielana przez parafie

897 – to liczba placówek służących osobom bezdomnym.

203 tys. – tyle osób pozbawionych dachu nad głową korzysta co roku z pomocy instytucji kościelnych

302 – tyle jest punktów pomocy doraźnej dla bezdomnych

286 – tyle jest punktów wydawania odzieży

121 – tyle jest mieszkań chronionych

61 – liczba schronisk dla kobiet i mężczyzn, łaźni, przytulisk, ogrzewalni i noclegowni

1372 – liczba dzieł służących dzieciom i młodzieży

897 – liczba dzieł na rzecz bezdomnych

861 – liczba dzieł udzielających pomocy doraźnej, czyli noclegownie oraz jadłodajnie.

494 – tyle jest dzieł skierowanych do niepełnosprawnych

457 – liczba banków żywności

416 – tyle jest punktów pomocy medycznej

404 – liczba dzieł służących osobom starszym

146 – liczba dzieł pomocy uzależnionym

82 – liczba dzieł wspierających bezrobotnych (aktywizacja zawodowa)

29 – tyle jest dzieł na rzecz migrantów i uchodźców

(Warto pamiętać, że pod jedną instytucją kryje się niejednokrotnie wiele dzieł)

tekst/ fot. mo

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści