POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński został Ambasadorem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

W laudacji wygłoszonej podczas Polsko-Węgierskiego Forum w Krasiczynie dyrektor Instytutu dr Maciej Szymanowski podkreślił, że decyzja Rady Instytutu zapadła jednogłośnie, ponieważ Marek Kuchciński angażował się w popularyzację i pogłębianie relacji polsko-węgierskich już jako dziennikarz i wydawca licznych, w tym kolportowanych poza komunistyczną cenzurą i okiem SB pism i czasopism, jako animator wydarzeń kulturalnych zarówno przed, jak i po 1989 roku; współtwórca i organizator projektu Europa Karpat, marszałek Sejmu VIII kadencji, w trakcie trwania której rekordowo szybko została przyjęta ustawa o powołaniu Instytutu Felczaka, uchwały upamiętniające Henryka Sławika czy pomoc polskim uchodźcom udzieloną przez Węgrów w 1939 roku.

Intensywność kontaktów marszałka Sejmu VIII kadencji Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego węgierskiego parlamentu László Kövéra na szczeblu dyplomacji parlamentarnej sprawiła, że braterstwo między oboma krajami nabrało realnej siły w polityce międzynarodowej. Marek Kuchciński w 2017 r. doprowadził do podpisania porozumienia o partnerstwie strategicznym, przewidujące m.in. wzmocnioną współpracę parlamentarną Polski i Węgier. W dzisiejszych czasach polityka zagraniczna, budowanie silnej pozycji na świecie wymaga bowiem umiejętności tworzenia sojuszy na wielu poziomach. Nowoczesna dyplomacja to nie tylko kontakty prezydentów, przedstawicieli rządów, ale i władzy ustawodawczej. Dziesiątki spotkań, setki godzin rozmów, wiele wspólnych projektów i ustaleń. Wymiar tych relacji ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale przede wszystkim praktyczne, bo wspólny głos Polski i Węgier, a także całej Grupy Wyszehradzkiej zaczął brzmieć coraz głośniej, dzięki czemu łatwiej przekonywać do naszych wartości i wizji Unię Europejską.

– Relacje polsko-węgierskie są fenomenem. Nasza współpraca jest niezobowiązująca, ale skuteczna – podkreślał Kuchciński. Zdaniem marszałka jesteśmy posłańcami i zarazem twórczymi kontynuatorami wielkiej sprawy, która rozpoczęła się przed tysiącem lat. Kontynuatorami dzieła i tradycji dawnych dynastii – Piastów, Arpadów i Andegawenów, Jagiellonów i Batorych. Dziedzicami naszych rodaków z okresu Wiosny Ludów oraz międzywojennej współpracy Rzeczypospolitej i Królestwa Węgier, a także Polaków i Węgrów niosących sobie wzajemnie pomoc w czasie II wojny światowej i w 1956 roku. 

Pracę marszałka na rzecz umacniania relacji między Polską a Węgrami docenił prezydent János Áder, który w 2018 r. nadał Markowi Kuchcińskiemu Wielki Krzyż Orderu Zasługi Węgier.

W IX kadencji Sejmu Marek Kuchciński pełni funkcje  przewodniczącego polsko-węgierskiej grupy parlamentarnej oraz sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści