ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Marek Kuchciński se stal velvyslancem Institutu polsko-maďarské spolupráce Wacława Felczaka

Ve svém laudatiu, které pronesl během Polsko-maďarského fóra v Krasiczyně, ředitel Institutu doktor Maciej Szymanowski zdůraznil, že rozhodnutí Rady Institutu bylo přijato jednomyslně, protože Marek Kuchciński se podílel na popularizaci a prohlubování polsko-maďarských vztahů již jako novinář a vydavatel mnoha časopisů a periodik, včetně těch, které byly distribuovány mimo komunistickou cenzuru a oko StB, jako animátor kulturních akcí před rokem 1989 i po něm; spoluzakladatel a organizátor projektu Evropa Karpat, předseda 8. Sejmu, během něhož byl v rekordně krátkém čase přijat zákon o zřízení Felczakova institutu, rezoluce připomínající Henryka Slawika nebo pomoc polským uprchlíkům poskytnutá Maďary v roce 1939.

Intenzita kontaktů mezi předsedou Sejmu osmého funkčního období Markem Kuchcińským a předsedou maďarského parlamentu László Kövérem na úrovni parlamentní diplomacie dodala bratrství mezi oběma zeměmi skutečnou sílu v mezinárodní politice. Marka Kuchcińského v roce 2017 vedl k podpisu dohody o strategickém partnerství, která mimo jiné zajišťuje posílenou parlamentní spolupráci mezi Polskem a Maďarskem. V dnešní zahraniční politice totiž budování silného postavení ve světě vyžaduje schopnost vytvářet spojenectví na mnoha úrovních. Moderní diplomacie není jen o kontaktech mezi prezidenty, zástupci vlád a zákonodárci. Desítky setkání, stovky hodin rozhovorů, mnoho společných projektů a dohod. Rozměr těchto vztahů je nejen symbolický, ale především praktický, neboť společný hlas Polska a Maďarska, stejně jako celé Visegrádské skupiny, začíná znít stále hlasitěji, což usnadňuje přesvědčit Evropskou unii o našich hodnotách a vizích.

- Polsko-maďarské vztahy jsou fenoménem. Naše spolupráce je neformální, ale účinná," zdůraznil Kuchciński. Podle maršála jsme posly a tvůrčími pokračovateli velké věci, která začala před tisíci lety. Navazujeme na dílo a tradice starých dynastií - Piastovců, Arpádovců a Andegawenských, Jagellonců a Bátorů. Jsme dědici našich krajanů z období Jara národů a meziválečné spolupráce mezi Polskou republikou a Maďarským královstvím, stejně jako Poláků a Maďarů, kteří si vzájemně pomáhali během druhé světové války a v roce 1956. 

Maršálkovu práci na posílení vztahů mezi Polskem a Maďarskem ocenil prezident János Áder, který v roce 2018 udělil Marku Kuchcińskému Velký kříž Řádu za zásluhy Maďarska.

V 9. volebním období Sejmu zastává Marek Kuchciński funkci předsedy polsko-maďarské parlamentní skupiny a zahraničního výboru Sejmu.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah