POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Siłą Grupy Wyszehradzkiej jest solidarność. Chcemy, by tak dobra współpraca łączyła wszystkie kraje karpackie

W programie „Gość Telewizji Rzeszów” przewodniczący komisji spraw zagranicznych Marek Kuchciński podkreślał wagę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 30 lat jej istnienia określił jako czas niezwykle ważny dla wszystkich naszych państw (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), a także dla całej Europy Środkowej. – Konsekwencje powołania V4 widzimy bardzo wyraźne. Ważne, aby pamiętać o tym, że podpisano umowę miesiąc po ataku Rosji na telewizję litewską i po próbie ataku na Litwę, czyli odebrania bardzo młodej wówczas niepodległości litewskiej. Myślę że to przyśpieszyło tworzenie Grupy Wyszehradzkiej – mówił przewodniczący.

Marcin Pawlak: Jest także wiele innych korzystnych form i platform współpracy, pomysłów i projektów. Które wyszły od tej 4 Wyszehradzkiej?

Marek Kuchciński: Ostatnie lata pokazują, że wspólne solidarne działanie daje efekty, które można nazwać zasadą „nic o nas bez nas”, a więc jeżeli Unia Europejska podejmuje jakieś decyzje, musi liczyć się z Grupą Wyszehradzką, czego najlepszym przykładem była  sprawa imigrantów. Wspólne wsparcie dla najlepszego budżetu na następną siedmiolatkę Unii Europejskiej również jest tego efektem. Bardzo dobra współpraca prezydentów i premierów, ministrów, a także uruchomiona w 2007 roku współpraca parlamentarna dała tutaj efekty. Jesteśmy silni, bo jesteśmy solidarni i warto zachęcać do pogłębiania tej współpracy.

Dążeniem krajów V4 jest wyjście poza granicę unijną, a więc stworzenie Trójmorza plus. Istotna jest współpraca na rzecz bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa militarnego, np. Bukaresztańska Dziewiątka związana bardziej z Sojuszem Północnoatlantyckim również obejmuje państwa Grupy Wyszehradzkiej. Parlamenty są najważniejszą instytucją wyłanianą przez obywateli poszczególnych państw. Nasza współpraca trochę zaczyna przypominać czasy, które nazywamy złotym wiekiem. XVI, XV także XVII wiek w Europie Środkowej to były piękne lata w demokracji parlamentarnej, w sytuacji gdy na wschodzie i na zachodzie naszej części Europy mieliśmy rządy absolutystyczne, a u nas kwitła demokracja.

Pomysł wychodzący z Czwórki Wyszehradzkiej to także Karpaty, to także współpraca na tej platformie. Przed nami kolejna konferencja Europa Karpat w Przemyślu, a na niej także tematy związane z bezpieczeństwem, z dostawą wody i surowców.

Konferencja Europa Karpat odbywa się od wielu lat, zapoczątkowana jeszcze na przełomie wieków ideą były Zielone Karpaty. Jednym z jej  inicjatorów był świętej pamięci prof. Wnuk. Konferencja ma plany, żeby umożliwiać rozmowy i spotkania przedstawicieli państw, parlamentów, międzynarodowych organizacji, samorządów i wszystkich zainteresowanych osób współpracą i szukających rozwiązań na przyszłość. Nie tylko mówimy o bezpieczeństwie zasadniczym, ale i o bezpieczeństwie edukacyjnym , zdrowotnym i ekologicznym. W Karpatach jest wytwarzana woda pitna dla Polski i dla wszystkich państw Europy Środkowej w największym stopniu. W ramach Trójmorza działania kierujemy również na rozwój gospodarki i infrastruktury północ – południe. Nasze rządy i parlamenty stawiają bardzo duży nacisk na rozwój Europy cyfrowej, do tego chcemy również włączyć wzmocnienie współpracy w obszarze szeroko rozumianej kultury. Na Europie Karpat pojawi się hasło, by całe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Karpat, od Serbii po Karpaty na granicy słowacko-czeskiej wpisać na światową listę UNESCO. Jest to wieloletni, ambitny plan. Karpaty są bardzo cennym obszarem historycznie i kulturowo, przebijają inne makroregiony w Europie.

Będziemy omawiać efekty działalności gospodarczej przedsiębiorstw, a także instytucji państwowych, w tym obszarów takich jak służba i ochrona zdrowia. Będziemy korzystać z doświadczeń i dzielić się doświadczeniami z naszymi sąsiadami. Wspólne solidarne działania dadzą lepsze zyski niż osobne działania państw. Polskie doświadczenia są bardzo ważne, a współpraca samorządów i przygraniczna ma dać efekty. Chcemy znaleźć odpowiedź, jak w sytuacji pocovidowej radzić sobie ze wsparciem dla polskiej i międzynarodowej gospodarki, dla przedsiębiorstw turystycznych obsługujących i zapewniających miejsca pracy

Konferencja Europa Karpat w Przemyślu, a lokalne sprawy w tym Strategia dla Bieszczadów.

Bieszczady są hasłem znanym w Europie, dlatego ich umiejętne wspieranie jest głównym celem władz państwowych, także wojewódzkich. Będę popierał umożliwienie rozwoju współpracy przygranicznej, propozycje, jakie pojawiają się tzw. transgranicznych obszarów funkcjonalnych, czyli rozbudowy infrastruktury na granicy polsko-słowackiej i polsko-ukraińskiej jest bardzo ważne. Niewykorzystane są również możliwości, jakie niesie wymiana handlowa i kontakty transgranicznych pomiędzy Polską i Ukrainą. Dobrym przykładem jest to, że obywatele przyjeżdzający na Podkarpacie ze wschodniej granicy wydali 4,5 miliarda zł tylko 2019 roku. Przeliczmy to na miejsca pracy! W zdecydowanej większości były to wydatki detaliczne, a więc przyjeżdżali, wydawali pieniądze i zaraz w tym samym dniu wracali. To jest źródło dochodów dla polskich obywateli mieszkających w obszarze od Rzeszowa do Krosna, Jasła. Myślę, że warto się nad tym pochylić w przyszłości.

fot. Aleksander Zieliński/Sejm

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści