POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych: Na nas, obywatelach niepodległego państwa – państwa, o którym marzyli – spoczywa odpowiedzialność pielęgnowania pamięci o dotąd przemilczanych, często bezimiennych bohaterach naszej wolności

Nie zgodzili się na to, by Polska stała się 17. republiką radziecką. Nie godzili się na niesprawiedliwość i pogardę. Katowani i prześladowani nie ulegli. Ojczyznę stawiali wyżej niż własne życie. 1 marca obchodzimy Ich dzień, Dzień Żołnierzy Wyklętych. 

Prezydent Andrzej Duda odznaczył kombatantów i osoby pielęgnujące pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Na uroczystości obecny był  m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który w listach skierowanych do uczestników obchodów na Podkarpaciu napisał:

Żołnierze Wyklęci zasługują na wyjątkowe miejsce w naszej narodowej świadomości. Łączyło ich przekonanie, że nie wolno biernie przypatrywać się zniewalaniu narodu i  przekształcaniu Polski w wasala obcego mocarstwa. Nie wkupili się w łaski komunistycznej władzy zdradą swych ideałów, lecz  ruszyli do walki, chociaż wiedzieli, że osamotnieni, zdani wyłącznie na własne siły muszą ponieść klęskę. Walczyli w obronie honoru i ludzkiej godności, a ich niezłomna postawa stała się siewem przyszłego zwycięstwa. Dzisiaj wiemy, że to z ich ofiary odrodziła się niepodległa Polska.

Przez dziesiątki lat komunistyczna propaganda fałszywie przypisywała im najgorsze zbrodnie. Chciała skazać na zapomnienie tych, którzy w czasach terroru i zniewolenia dawali wspaniałe dowody męstwa i odwagi, patriotyzmu i dzielności żołnierskiej. Na nas, obywatelach niepodległego państwa – państwa, o którym marzyli – spoczywa odpowiedzialność pielęgnowania pamięci o dotąd przemilczanych, często bezimiennych bohaterach naszej wolności.

Dlatego z uznaniem i wdzięcznością przyjąłem wiadomość o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie. Dziękuję Państwu za pamięć i szacunek dla  tych, którzy walczyli o Ojczyznę wolną i niezależną od sowieckich wpływów oraz  komunistycznej ideologii. Prawda o ich heroicznych i tragicznych doświadczeniach to  istotna część naszego dziedzictwa i tożsamości.

Polacy walcząc o wolność narodu i Ojczyzny, zapisali wiele bohaterskich i  tragicznych kart historii. Jednak nawet na tym tle dzieje drugiej konspiracji wyróżnia szczególny dramatyzm.

Wyklęci przez komunistów żołnierze stanęli zbrojnie przeciwko całej potędze sowieckiego imperium. Stanęli w obronie rodaków, poddanych stalinowskiemu terrorowi, walczyli w  obronie honoru wojskowego i ludzkiej godności. Obnażali kłamstwa partyjnej propagandy.

Władze komunistyczne tępiły ich z całą bezwzględnością. Przeciw siłom podziemia kierowały regularne oddziały wojska, milicji i UB. Najwierniejszych żołnierzy Rzeczypospolitej zamykano w więzieniach, torturowano i w majestacie sądowego bezprawia skazywano na śmierć, na niesławę, na ostateczne zapomnienie. Jednak reżim okazał się mniej trwały, niż przywiązanie Polaków do wolności i wartości patriotycznych.

Odbywające się w Krośnie uroczystości są świadectwem prawdy o tym bolesnym dziedzictwie naszej najnowszej historii. Są jednocześnie wyrazem pamięci i czci, jaką lokalna społeczność otacza tych, którzy walczyli o Polskę wolną i suwerenną.

Dziękując wszystkim, którzy upowszechniają znajomość tego ważnego rozdziału najnowszej historii naszej Ojczyzny, łączę się z uczestnikami wydarzenia i oddaję hołd niezłomnym bohaterom.

fot. Marta Olejnik/ KSwww18www1www12 IMG_7580ttwww8IMG_7839 ttttIMG_7874www7www16www14www13 tttttMG_7592IMG_7544www17 www3 www5 www6 ttIMG_7878www9 www10www4

 

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści