ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Marek Kuchciński v Den památky zestárlých vojáků: Je povinností nás, občanů nezávislého státu - státu, o kterém snili -, abychom pečovali o památku dosud mlčících, často bezejmenných hrdinů naší svobody.

Nesouhlasili s tím, aby se Polsko stalo 17. sovětskou republikou. Nesmířili se s nespravedlností a pohrdáním. Mučení a pronásledovaní se nevzdali. Upřednostňují svou vlast před vlastním životem. 1. března slavíme jejich den, Den vojáků Wyklętych. 

Prezident Andrzej Duda vyznamenal veterány a lidi pečující o památku vojáků Wyklętych. Slavnosti se zúčastnil mimo jiné předseda Sejmu Marek Kuchciński, který ve svých dopisech adresovaných účastníkům oslav na Podkarpatsku napsal:

Vojáci z Wyklęcie si zaslouží jedinečné místo v našem národním povědomí. Spojovalo je přesvědčení, že nemohou pasivně přihlížet zotročování národa a přeměně Polska ve vazalský stát cizí mocnosti. Nechtěli si získat přízeň komunistických úřadů zradou svých ideálů, ale šli do boje, i když věděli, že sami a odkázáni pouze na své síly budou muset utrpět porážku. Bojovali na obranu cti a lidské důstojnosti a jejich nezdolný postoj se stal zárodkem budoucího vítězství. Dnes víme, že právě z jejich obětí se zrodilo nezávislé Polsko.

Po desetiletí jim komunistická propaganda lživě připisovala nejhorší zločiny. Chtěla odsoudit k zapomnění ty, kteří v dobách teroru a poroby podali skvělé důkazy statečnosti a odvahy, vlastenectví a vojenské odvahy. Je povinností nás, občanů nezávislého státu - státu, o němž snili -, abychom pečovali o památku hrdinů naší svobody, kteří byli dosud opomíjeni mlčením, často beze jména.

S uznáním a vděčností jsem proto přijal zprávu o oslavách Národního dne památky vojáků Wyklęt v Rzeszowě. Děkuji vám za vaši vzpomínku a úctu k těm, kteří bojovali za vlast svobodnou a nezávislou na sovětském vlivu a komunistické ideologii. Pravda o jejich hrdinských i tragických zážitcích je důležitou součástí našeho dědictví a identity.

Poláci, bojující za svobodu svého národa a vlasti, napsali mnoho hrdinských i tragických stránek dějin. I na tomto pozadí se však dějiny druhého spiknutí vyznačují zvláštním dramatem.

Vojáci, kteří byli komunisty zakázáni, se postavili se zbraní v ruce proti celé síle sovětského impéria. Postavili se na obranu svých krajanů, vystavených stalinskému teroru, a bojovali na obranu vojenské cti a lidské důstojnosti. Odhalili lži stranické propagandy.

Komunistické úřady je likvidovaly se vší bezohledností. Proti podzemním silám byly nasazeny pravidelné jednotky armády, milice a tajné policie. Nejvěrnější vojáci republiky byli vězněni, mučeni a v majestátu soudního bezpráví odsouzeni k smrti, k neslavě, ke konečnému zapomnění. Ukázalo se však, že režim není tak trvanlivý jako oddanost Poláků svobodě a vlasteneckým hodnotám.

Obřady, které se konají v Krosně, svědčí o pravdě o tomto bolestném dědictví naší nedávné historie. Zároveň jsou výrazem památky a úcty, kterou místní komunita chová k těm, kteří bojovali za svobodné a suverénní Polsko.

Děkuji všem, kteří šíří povědomí o této významné kapitole nedávné historie naší vlasti, a připojuji se k účastníkům akce a vzdávám hold nezlomným hrdinům.

Foto: Marta Olejnik/ KSwww18www1www12 IMG_7580ttwww8IMG_7839 ttttIMG_7874www7www16www14www13 tttttMG_7592IMG_7544www17 www3 www5 www6 ttIMG_7878www9 www10www4

 

 

 

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah