POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konferencja „Europa Karpat” – podsumowanie

27 lutego w Przemyślu, z inicjatywy marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, po raz 11. odbyła się międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, ministrowie, przedstawiciele biznesu z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Serbii, Litwy i Rumunii.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był bezpieczeństwu Europy Środkowo-Wschodniej,  Ze strony polskiej głos zabrali wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, przewodniczący parlamentarnego klubu Kukiz’15 – Paweł Kukiz i przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Izabela Kloc. Wśród zagranicznych panelistów byli m.in. wiceprzewodniczący  Senatu Republiki Czech Přemysl Sobotka, i deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Jurynec. Moderatorem panelu był Piotr Naimski,  sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Paneliści mówili m.in. o bezradności Europy wobec uchodźców, o kryzysie europejskich wartości i szkodliwej europejskiej biurokracji, a także współpracy na rzecz zdolności obrony zewnętrznych granic. Mówiono również o bezpieczeństwie energetycznym, potrzebie zmniejszenia uzależnienia od importu gazu, ropy i węgla. Krytycznie odniesiono się również do niemiecko-rosyjskiego projektu Nord Stream, jako przeciwnemu polskim interesom i podważającemu wspólną politykę energetyczną Unii Europejskiej. Przewodnicząca Izabela Kloc mówiła o idei Międzymorza, możliwości połączenia naszych krajów drogą wodną poprzez kanał Dunaj – Odra, zaś Richard Hörcsik o silnych związkach partnerskich między naszymi krajami i realnym wymiarze współpracy, czego dowodem jest zainicjowana przez marszałka Marka Kuchcińskiego droga Via Carpatia – S19.

Drugi panel w dużej części poświęcony był rozwojowi infrastruktury, a motywem przewodnim była wspomniana wcześniej droga S19. Prowadzący panel europoseł Tomasz Poręba mówił o wielkiej roli Via Carpatii, mającej pobudzić rozwój i wyrównać różnice pomiędzy stara a nową Unią. – Ogromne pieniądze z Unii przeznaczane są na inne strategie, takie jak Strategia Alpejska czy Bałtycka, a przecież Strategia Karpacka spełnia wszystkie warunki, by objąć ją takim programem – przekonywał Poręba. Mówiono również o dotychczasowych zaniedbaniach żeglugi śródlądowej i wielkim potencjale rozwojowym karpackich rzek. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że priorytetami współpracy są: poprawa infrastruktury, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy i turystyka.

Tematem trzeciego, prowadzonego przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla,  panelu były płaszczyzny współpracy ekonomicznej, turystycznej i ekologicznej. Jednym z panelistów był szef Służby Celnej Marian Banaś, który mówił o usprawnianiu działań celnych i realizacji reformy administracji skarbowej i celnej w Polsce. Jak podkreślił, skuteczne działania służby celnej sprzyjają przedsiębiorczości.

Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski omówił natomiast działania w zakresie realizacji planu zrównoważonej turystyki, odniósł się przy tym do przygotowań związanych z organizacją II Forum Turystyki Państw Karpackich.

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele samorządów. Jak wielokrotnie podkreślono, priorytetowy dla regionu jest rozwój korytarzy transportowych. To bowiem one bezpośrednio wzmocnią konkurencyjność gospodarczą i pozytywnie wpłyną na rozwój regionu.

Obradujący zwrócili także uwagę na ochronę dziedzictwa narodowego. Omówili m.in wspólne inicjatywy w dziedzinie kultury jak np. odbudowę obserwatorium na Górze Pop Iwan na Ukrainie. Mówiono również o wielkiej roli Doliny Lotniczej, kontynuacji podkarpackich tradycji sprzed II wojny, kiedy to region był wielkim graczem na światowym rynku producentów lotniczych konstrukcji.

Czwarty panel, z udziałem m.in. marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i sekretarza stanu w MSZ Jana Dziedziczaka, dotyczył współpracy kulturalnej i informacyjnej. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski przedstawił pomysł na 24-godzinną środkowoeuropejską telewizję w języku angielskim. – Spotkanie zaowocowało wieloma pomysłami, na czele z kwiatem, jakim jest wspólna telewizja. Wciąż poszukujemy różnych form współpracy po to, by podnieść poziom życia – mówił w podsumowaniu marszałek Kuchciński.

 

family foto europa karpat.view

ek 2

 

KA151803

KA151910

KA152271

KA152340

KA153160

A61AB0C1 EDB4 4D4B B6A3 515D3FE65ABB

DSCF2563

DSCF2550

DSCF2645

DSCF2408

KA151660

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści