DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Konferencia "Karpatská Európa" - zhrnutie

27. februára sa v Przemyśli z iniciatívy predsedu poľského Sejmu Mareka Kuchcińského už po jedenásty raz konala medzinárodná konferencia "Európa Karpát". Medzi pozvanými hosťami boli poslanci, ministri a zástupcovia podnikov z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny, Srbska, Litvy a Rumunska.

Prvá panelová diskusia bola venovaná bezpečnosti strednej a východnej Európy. Z Poľska vystúpili podpredseda Sejmu Ryszard Terlecki, predseda poslaneckého klubu Kukiz'15 Paweł Kukiz a predsedníčka výboru Sejmu pre európske záležitosti Izabela Kloc. Medzi zahraničnými účastníkmi diskusie boli Přemysl Sobotka, podpredseda Senátu Českej republiky, a Oksana Jurynec, poslankyňa Najvyššej rady Ukrajiny. Diskusiu moderoval Piotr Naimski, štátny tajomník kancelárie predsedu vlády a splnomocnenec vlády pre strategickú energetickú infraštruktúru.

Diskutujúci okrem iného hovorili o bezradnosti Európy voči utečencom, kríze európskych hodnôt a škodlivej európskej byrokracii a o spolupráci v oblasti ochrany vonkajších hraníc. Hovorili aj o energetickej bezpečnosti, potrebe znížiť závislosť od dovozu plynu, ropy a uhlia. Kriticky sa poukázalo aj na nemecko-ruský projekt Nord Stream, ktorý je v rozpore s poľskými záujmami a podkopáva spoločnú energetickú politiku Európskej únie. Predsedníčka Izabela Kloc hovorila o myšlienke Medzimorského regiónu a možnosti prepojenia našich krajín vodnou cestou cez kanál Dunaj - Odra, zatiaľ čo Richard Hörcsik hovoril o silných partnerských väzbách medzi našimi krajinami a reálnom rozmere spolupráce, čoho dôkazom je cesta Via Carpatia - S19, ktorú inicioval maršal Marek Kuchciński.

Druhý panel sa venoval najmä rozvoju infraštruktúry a jeho hlavným motívom bola už spomínaná cesta S19. Poslanec Európskeho parlamentu Tomasz Poręba, ktorý predsedal panelu, hovoril o veľkej úlohe Via Carpatia, ktorá má stimulovať rozvoj a odstrániť rozdiely medzi starou a novou Úniou. - Obrovské sumy peňazí z EÚ sú vyčlenené na iné stratégie, ako je Alpská stratégia alebo Baltská stratégia, zatiaľ čo Karpatská stratégia spĺňa všetky podmienky na zaradenie do takéhoto programu - tvrdí Poręba. Účastníci hovorili aj o zanedbávaní vnútrozemskej plavby a o veľkom rozvojovom potenciáli karpatských riek. Účastníci stretnutia sa zhodli, že prioritami spolupráce sú: zlepšenie infraštruktúry, ochrana životného prostredia, hospodársky rozvoj a cestovný ruch.

Témou tretieho panelu, ktorému predsedal maršálek Podkarpatska Władysław Ortyl, bola hospodárska, turistická a ekologická spolupráca. Jedným z účastníkov diskusie bol Marian Banaś, vedúci colnej správy, ktorý hovoril o zefektívnení colných operácií a realizácii reformy daňovej a colnej správy v Poľsku. Ako zdôraznil, efektívna činnosť colnej služby podporuje podnikanie.

Zástupca Ministerstva športu a cestovného ruchu Jarosław Stawiarski hovoril o aktivitách súvisiacich s realizáciou plánu udržateľného cestovného ruchu a spomenul prípravy súvisiace s organizáciou 2. karpatského fóra cestovného ruchu.

V diskusii vystúpili aj zástupcovia miestnych orgánov. Ako už bolo mnohokrát zdôraznené, rozvoj dopravných koridorov je pre región prioritou. Dôvodom je, že priamo posilnia hospodársku konkurencieschopnosť a budú mať pozitívny vplyv na rozvoj regiónu.

Na stretnutí sa venovala pozornosť aj ochrane národného dedičstva. Okrem iného diskutovali o spoločných iniciatívach v oblasti kultúry, ako je napríklad rekonštrukcia observatória na hore Pop Ivan na Ukrajine. Hovorili tiež o veľkej úlohe leteckej doliny, ktorá je pokračovaním podkarpatských tradícií z obdobia pred druhou svetovou vojnou, keď bol tento región významným hráčom na svetovom trhu výrobcov leteckých konštrukcií.

Štvrtý panel, na ktorom sa okrem iných zúčastnili predseda Senátu Stanisław Karczewski a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Jan Dziedziczak, sa týkal kultúrnej a informačnej spolupráce. Jacek Kurski, prezident Poľskej televízie, predstavil myšlienku 24-hodinového stredoeurópskeho televízneho kanálu v angličtine. - Výsledkom stretnutia bolo mnoho nápadov, na čele s kvetom, ktorým je spoločná televízia. Stále hľadáme rôzne formy spolupráce na zvýšenie životnej úrovne - povedal na záver maršal Kuchciński.

 

family foto europa karpat.view

ek 2

 

KA151803

KA151910

KA152271

KA152340

KA153160

A61AB0C1 EDB4 4D4B B6A3 515D3FE65ABB

DSCF2563

DSCF2550

DSCF2645

DSCF2408

KA151660

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah