POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komisja Ogólna ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

– Inicjatywa Środkowoeuropejska, uruchomiona 30 lat temu, wyprzedziła czas. Gdy była zakładana, widać było, że następuje czas zmian w Europie i nastąpiło gwałtowne poszukiwanie recepty na budowanie wspólnych mostów i połączenia Europy Wschodniej i Zachodniej – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Marszałek podkreślał, że inicjatywa, która powstała w Budapeszcie, najpierw między czterema podstawowymi krajami, rozszerzyła się na całą długość od Morza Bałtyckiego aż po Morze Śródziemne, Adriatyckie. W tej chwili ma bardzo dużą rangę w wymiarze parlamentarnym. – Cieszę się, że wokół niej powstało wiele innych, jak Grupa Wyszehradzka, Partnerstwo Wschodnie, Europa Karpat. Widać wyraźnie, że poszukujemy recepty na wyzwania, jakie stoją przed naszymi państwami – podkreślił Kuchciński.

Tematem spotkania były: „Połączenia infrastrukturalne, drogowe i energetyczne, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na osi Północ – Południe, ze szczególnym uwzględnieniem projektu drogowego Via Carpatia”. Rozmawiano na temat połączeń transportowych, które stanowią impuls do aktywizacji i rozwoju gospodarczego regionu Europy Środkowej. Polska, podobnie jak pozostałe kraje Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, zaangażowana jest w liczne projekty transportowe, łączące obszar Morza Bałtyckiego z Adriatykiem i Morzem Czarnym oraz Bałkanami. Via Carpatia połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami śródziemnomorskimi i czarnomorskimi, zaspokajając tym samym potrzeby transportowe tej części Europy, a w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Polski Wschodniej, jako miejsca do lokowania inwestycji (rozwój przemysłu, handlu, usług), wzrost zatrudnienia, a także na wielkość wymiany zagranicznej i mobilność obywateli.

Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji poseł Bogdan Rzońca. W dyskusji udział wzięli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energii.  Wśród gości był także dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz.

fot. Krzysztof Białoskórski/ Sejm

konf1 k1 KKB_0357 KKB_0383

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści