POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Karpaty łączą. Propozycja ą otwarcia turystycznego przejścia granicznego Łubnia – Wołosate

Uczestnicy konferencji,w Mucznem w Bieszczadach, wyszli z propozycją otwarcia turystycznego przejścia granicznego Łubnia – Wołosate, gdzie złożono wizytę. Wracając, uczestnicy konferencji mogli z bliska zobaczyć pomnik Ludzi Wolności i Solidarności z Bieszczad.

– Chcemy uruchomić ponownie wielki międzynarodowy szlak turystyczny, które otwierane byłoby sezonowo, bez trwałej infrastruktury, która burzyłaby równowagę przyrodniczą – podkreślił Marek Kuchciński, inicjator konferencji.

Było to piąte spotkaniu z cyklu „Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska
i Podkarpacie w Europie Karpat” organizowane przez Przemyskie Towarzystwa Kulturalne.

OŚWIADCZENIE/LIST OTWARTY

My, uczestnicy spotkań „Europa Karpat”, popieramy wszelkie działania wspierające rozwój współpracy w Karpatach i poznawanie tego najbardziej różnorodnego biologicznie, kulturowo i społecznie makroregionu Europy.Dlatego uważamy za wskazane otwarcie turystycznego przejścia granicznego Łubnia – Wołosate, które uruchomi szlak turystyczny z Polski na Zakarpacie.

Uważamy, że przyczyni się ono do poznawania Bieszczadów oraz rozwoju turystyki w polskich, ukraińskich i rumuńskich Karpatach. Dodatkowo pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę i zacieśnianie społecznych relacji. Karpaty łączą!

Jesteśmy również pewni, że nowo otwarte przejście nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego objętego formami ochrony po obu stronach granicy, ale pozwoli na docenienie przyrody, kultury i ludzi tego regionu Europy.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści