POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

 • WPROWADZAMY TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ –  KOMPLEKSOWY PAKIET DZIAŁAŃ O SZACOWANEJ WARTOŚCI 212 MLD ZŁ. TO PRAWIE 10 PROC. PKB. Obejmuje ona  5 filarów:
 • Bezpieczeństwo Pracowników,
 • Finansowanie Przedsiębiorstw,
 • Ochrona Zdrowia,
 • Wzmocnienie Systemu Finansowego
 • Program Inwestycji Publicznych.

 • Celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw.
 • Obejmuje też osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Zbudowaliśmy tarczę do obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. .

STAN POLSKIEJ GOSPODARKI
 • W ostatnich 4 latach nastąpił istotny spadek zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB: o 5 pkt. proc. z 51,3 proc. w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r,  dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB,
 • Zmniejszyła się nasza zależność od zagranicznych inwestorów.
 • Budżet państwa w ostatnich 3 latach notuje najniższy deficyt w historii dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.
 • Budżet 2020 r. jest zrównoważony.
 • Wzrost gospodarczy jest blisko 3-krotnie szybszy w Polsce niż w strefie euro w ostatnich 3 latach.
 • Kurs złotego jest stabilny, a wartość rezerw walutowych to 128,4 mld USD na koniec 2019 r.
 • Polska posiada wysoki rating kredytowy.
 • Bezrobocie znajduje się na historycznie najniższym poziomie.
 • W ostatnich latach przeprowadzona została reforma polskich instytucji rozwojowych skupionych w Grupie PFR. Ich  instrumenty są ważnym elementem działań antykryzysowych np.: gwarancje de minimis BGK przy wykorzystaniu stworzonego Funduszu Gwarancji Kredytowych.

TOP 17 INFORMACJI

1.        W firmach z problemami Państwo:  przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia, pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie  prowadził zwolnień pracowników.

2.        Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym – jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.

3.        Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

4.        Pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach.

5.        Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

6.        UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen
 i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.

7.        Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.

8.        Firmy mogą uzyskać kapitał w PFR oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.

9.        Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.

10.    Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.

11.    Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.

12.    Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 r. o wysokość strat w 2020 r.

13.    Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.

14.    Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.

15.    Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł: pobudzi to gospodarkę poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.

16.    Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.

17.    Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.

PAKIET ANTYKRYZYSOWY – KOMPENDIUM OBEJMUJĄCE  5 FILARÓW
 • SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU TO 212 MLD ZŁ (BLISKO 10 PROC. PKB). W JEGO SKŁAD WCHODZĄ:
 • Gotówkowy komponent rządowy o wartości 67 zł mld (2,9 proc. PKB): składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
 • Płynnościowy komponent rządowy o wartości 75,5 mld zł (3,3 proc PKB) składa się z wakacji kredytowych  i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł.  Zapewni on niezbędną̨ płynność́ i warunki kredytowe.

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
 • WARTOŚĆ TO 30 MLD ZŁ, W TYM 23,8 MLD ZŁ TO WYDATKI I 6,2 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • dofinansowanie elastycznego zatrudnienia,
 •  przesunięcie płatności za media,
 •  finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
 • wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • wakacje kredytowe,
 • wakacje od obowiązków administracyjnych,
 • ochronę konsumentów i pożyczkobiorców,
 • wydłużenie elastycznego czasu pracy,
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych.

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
 • WARTOŚĆ TO 74,2 MLD ZŁ, W TYM 4,9 MLD ZŁ TO WYDATKI I 69,3 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty,
 • finansowanie leasingu dla firm transportowych,
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści