POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Fundusz Dróg Samorządowych: Ponad 200 mln zł na poprawę i budowę dróg na Podkarpaciu

Lepiej skomunikowana Polska to jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dla zrównoważonego rozwoju regionu kluczowa jest infrastruktura drogowa, dlatego tak duże środki przeznaczane są na budowę, przebudowę dróg, mostów i chodników. W 2022 roku z Funduszu Dróg Samorządowych Podkarpacie otrzyma na ten cel ponad 200 mln zł – 93,15 mln zł na zadania powiatowe (108 zadań) i 108,27 mln zł na zadania gminne (75).

Powiat Bieszczadzki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713 – 4+867 w m. Łobozew Dolny

Powiat Łańcucki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa – Handzlówka polegająca na budowie chodnika w m Albigowa i Handzlówka na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Powiat Jarosławski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365

Powiat Jarosławski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i 5+656 – 11+185

Powiat Brzozowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Besko w km 0+843 – 2+043 w miejscowości Haczów

Powiat Bieszczadzki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600 – 11+105 w m .Ropienka i Zawadka

Powiat Rzeszowski

Budowa i rozbudowa dróg powiatowych łączących gminę Boguchwała i gminę Lubenia z miastem Rzeszów

Miasto Przemyśl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy “Z” – zbiorczej, ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00

Powiat Kolbuszowski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 21+085 – 21+785 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 21+785 – 23+638 w miejscowości Komorów

Powiat Lubaczowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów – Nowe Brusno w km 0+000 – 1+800 wraz z infrastrukturą techniczną

Powiat Ropczycko-Sędziszowski             

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną

Powiat Sanocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 2+761,40 do 7+100,00 wraz z obiektem mostowym przez rz. Kalniczkę w km 3+700,65

Powiat Łańcucki

Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1369R w Gminie Rakszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj

Powiat Niżański              

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów

Powiat Krośnieński

Przebudowa drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska – Czeremcha (Granica Państwa) w km 0+006,80 – 0+781; 0+900 – 1+100; 3+510 – 5+100

Powiat Leski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w m. Olszanica

Powiat Przeworski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1252R Cieplice Górne – Cieplice Dolne w km 0+000 – 7+020 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Powiat Leżajski

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr.pow.) Grodzisko-Giedlarowa w km 6+660 – 10+450

Powiat Lubaczowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1642R Dębiny – Łukawica km 0+622 do 3+800

Powiat Sanocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+015 do 0+087 i od 0+090 do 2+654 w m. Załuż z wykonaniem opaski brzegowej

Powiat Rzeszowski

Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 0+150 (km potoku 2+900) oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 3+000,00 (km potoku 3+230)

Powiat Stalowowolski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem od km 0+000 do km 1+646,32

Powiat Dębicki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. pow. Zdziarzec w km 7+747 – 10+342 w m. Wiewiórka  i Róża

Powiat Jarosławski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica – Radawa – Wola Mołodycka w km 0+007 – 0+834,78, 0+983,1 – 8+487, 8+535 – 11+080 i drogi Nr 1707 Wiązownica – Piwoda – Olchowa w km 1+068 – 2+248

Powiat Bieszczadzki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2304R Polana – Lutowiska w km 2+447 – 7+562 m. Skorodne

Powiat Kolbuszowski

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widełka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1205R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola

Powiat Jasielski

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski

Powiat Kolbuszowski

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 w miejscowości Niwiska

Powiat Lubaczowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia – I etap odcinek w km 0+005,5 do 0+739,4

Powiat Tarnobrzeski

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II ) w km 2+005 – 2+639,7

Powiat Ropczycko-Sędziszowski             

Przebudowa drogi powiatowej nr 1360R Ropczyce-Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodnicza i Leśną

Powiat Brzozowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2024R Domaradz – Przysietnica w miejscowości Domaradz i Golcowa

Powiat Mielecki

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1172R relacji Rzemień – Dobrynin, klasy L o dług. 855 m wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w m. Rzemień

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści