DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Cestný fond miestnej samosprávy: Viac ako 200 miliónov PLN na zlepšenie a výstavbu ciest v Podkarpatí

Lepšie prepojené Poľsko je jednou z priorít vlády Práva a spravodlivosti. Cestná infraštruktúra je pre udržateľný rozvoj regiónu kľúčová, preto sa na výstavbu a rekonštrukciu ciest, mostov a chodníkov vyčleňuje toľko finančných prostriedkov. V roku 2022 dostane Podkarpatský región na tento účel viac ako 200 miliónov PLN z Fondu miestnych samosprávnych ciest - 93,15 milióna PLN na župné úlohy (108 úloh) a 108,27 milióna PLN na obecné úlohy (75).

Bieszczadský okres

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2273R Bóbrka - Łobozew km 1+713 - 4+867 v obci Łobozew Dolny

Okres Łańcucki

Rozšírenie okresnej cesty č. 1547R Albigowa - Handzlówka spočívajúce vo výstavbe chodníka v obci Łańcut v mieste Albigowa a Handzlówka spolu s výstavbou a rekonštrukciou technickej infraštruktúry v systéme design and build

Okres Jarosław

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz, km 0+000 - 8+365

Okres Jarosław

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1770R Kidałowice - Rokietnica v km 2+522 - 4+931 a 5+656 - 11+185

Okres Brzozowski

Rekonštrukcia okresnej cesty 2006R Haczów - Besko km 0+843 - 2+043 v Haczowe

Bieszczadský okres

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2224R Rozpucie-Ropienka od km 4+600 po km 11+105 v obciach Ropienka a Zawadka

Rzeszów Poviat

Výstavba a rozšírenie okresných ciest spájajúcich obec Boguchwała a obec Lubenia s mestom Rzeszów

Mesto Przemysl

Rozšírenie okresnej cesty č. 2103R, triedy "Z" - zberná, ulica Józefa Wysockého v Przemyśli v km 2+164,40 - 4+559,69, spolu s odvodnením, osvetlením a rekonštrukciou a ochranou ostatnej technickej infraštruktúry - ETAPA III od km 2+164,00 do km 2+700,00

Kolbuszowa Poviat

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21+085 do 21+785 a predĺženie okresnej cesty č. 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21+785 do 23+638 v Komorówe

Lubaczow Poviat

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1657R Cieszanów - Nowe Brusno km 0+000 - 1+800 spolu s technickou infraštruktúrou

Okres Ropczycko-Sędziszowski             

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1360R Ropczyce - Gnojnica spolu s ulicami Ogrodnicza a Leśna, ktoré ležia na jej trase

Okres Sanocki

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2257R Tarnawa - Kalnica, km 2+761,40 - 7+100,00, spolu s mostom cez rieku Kalniczka v km 3+700,65

Okres Łańcucki

Rozšírenie okresnej cesty č. 1369R v obci Rakszawa v systéme projektuj a stavaj

Niżański Powiat              

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1069R od cesty 858 - Krzeszów

Okres Krosno

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2116R Jaśliska - Czeremcha (štátna hranica) v km 0+006,80 - 0+781; 0+900 - 1+100; 3+510 - 5+100

Okres Lesko

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka v meste Olszanica

Przeworski Poviat

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1252R Cieplice Górne - Cieplice Dolne v km 0+000 - 7+020 spolu s potrebnou technickou infraštruktúrou.

Ležajská župa

Rekonštrukcia úseku okresnej cesty 1259R Gniewczyna (hranica okresu) Grodzisko-Giedlarowa km 6+660 - 10+450

Lubaczow Poviat

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1642R Dębiny - Łukawica km 0+622 až 3+800

Okres Sanocki

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2227R Załuż - Lesko v km od 0+015 do 0+087 a od 0+090 do 2+654 v meste Załuż s vybudovaním brehového pásu

Rzeszów Poviat

Prestavba mosta cez potok Piątkówka v obci Piątkowa v rámci okresnej cesty č. 1427R Piątkowa - Futoma - Ulanica - Dynów km 0+150 (km toku 2+900) a prestavba zničeného mosta cez potok Futomka v obci Futoma v rámci okresnej cesty č. 1427R Piątkowa - Futoma - Ulanica - Dynów km 3+000,00 (km toku 3+230)

Okres Stalowa Wola

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1006R Radomyśl - Skowierzyn v meste Radomyśl n/Sanem od km 0+000 do km 1+646,32

Okres Debica

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1180R Debica - hranica okresu Zdziarzec od km 7+747 po 10+342 v obciach Wiewiórka a Róża

Okres Jarosław

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 a cesty č. 1707 Wiązownica - Piwoda - Olchowa km 1+068 - 2+248

Bieszczadský okres

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2304R Poľana - Lutowiska km 2+447 - 7+562 m. Skorodne

Kolbuszowa Poviat

Rekonštrukcia okresných ciest v obci Dzikowiec: Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcie v km 10+500 - 11+385, rekonštrukcia okresnej cesty č. 1212R Lipnica - Dzikowiec - Widełka zahŕňajúca výstavbu chodníka pre peších v km 2+180 až km 2+410 a rekonštrukcia okresnej cesty č. 1205R Wilcza Wola - Wola Raniżowska v km 3+149 - 3+408 zahŕňajúca výstavbu chodníka v obci Wilcza Wola

Okres Jasielsk

Rekonštrukcia okresných ciest č. 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże a č. 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski v obciach Zawadka Osiecka a Osiek Jasielski

Kolbuszowa Poviat

Rozšírenie okresnej cesty č. 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa z km 8+400 do km 9+528 v Niwiska

Lubaczow Poviat

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1688R Lubaczów - Basznia - úsek I. etapy od km 0+005,5 do 0+739,4

Tarnobrzeg Poviat

Rekonštrukcia a predĺženie okresnej cesty č. 1094R z Furmany do Župavy do Stale v Župave (II. etapa) km 2+005 - 2+639,7

Okres Ropczycko-Sędziszowski             

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 1360R Ropczyce-Gnojnica spolu s ulicami Ogrodnicza a Leśna, ktoré ležia na jej trase

Okres Brzozowski

Rekonštrukcia okresnej cesty č. 2024R Domaradz - Przysietnica v Domaradzu a Golcovej

Okres Mielec

Výstavba nového úseku okresnej cesty č. 1172R Rzemień - Dobrynin, triedy L, dĺžky. 855 m spolu s výstavbou novej križovatky s vojvodskou cestou č. 985 v obci Rzemień

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah