POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dramatycznie mało środków na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie jarosławskim. Kuchciński interweniuje u Ministra Pracy

 

Poseł Marek Kuchciński skierował do Ministra Pracy interpelację w sprawie zwiększenia pieniędzy na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie jarosławskim.

 

Od kilku lat sytuacja na rynku pracy w powiecie jarosławskim w zasadzie nie ulega żadnej poprawie. Dlatego konieczne jest, aby w obecnym czasie kryzysu Rząd RP oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadziły politykę wsparcia zagrożonych rynków pracy oraz politykę podtrzymywania ich poziomu zatrudnienia.

 

Takich działań koniecznie wymaga powiat jarosławski. W terenowym urzędzie pracy zarejestrowanych jest około 9,3 tys. bezrobotnych, z czego 2,5 tys. to osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. Tymczasem złożonych jest 410 wniosków o organizację stażu, 15 wniosków o organizację prac interwencyjnych, 65 wniosków o utworzenie 90 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Ponad 50 osób zainteresowanych jest rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Powyższe wnioski nie mogą zostać jednak rozpatrzone pozytywnie, ponieważ Urząd nie ma na nie środków.

 

Stan ten jest konsekwencją ograniczenia przez Rząd RP środków na Fundusz Pracy z 7 mld w 2010 r. do 3 mld w 2011 r., mimo wzrostu stopy bezrobocia w IV kwartale 2010 r. i w I kwartale 2011 r. Praktycznie wszystkie powiatowe urzędy pracy na Podkarpaciu nie mogą zgodnie z potrzebami wesprzeć prac interwencyjnych, robot publicznych oraz usamodzielnienia gospodarczego. Nie ma też na staże dla młodzieży, z której od 30% do 50% nie może znaleźć żadnej pracy!

 

W związku z tym poseł M. Kuchciński zwrócił się do Ministra Pracy  o przywrócenie Funduszowi Pracy wysokości środków z poziomu roku 2010, a także o jak najszybsze dofinansowanie zadań przeciwdziałających bezrobociu wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.

 

Poseł poprosił również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jakie Minister Pracy zamierza podjąć działania, aby otworzyć dla młodych absolwentów szkół oraz uczelni wyższych rynek pracy na Podkarpaciu, w tym w powiecie jarosławskim? Jakich efektów  spodziewa się Ministerstwo po tych działaniach?

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści