POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Deklaracja współpracy samorządowców bieszczadzkich z Posłem na Sejm RP Markiem Kuchcińskim

W dniu 21.08.2019 w Starostwie w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów bieszczadzkich z Posłem na Sejm RP Markiem Kuchcińskim. Uczestniczyli w nim:

 • Starosta bieszczadzki Marek Andruch;
 • Starosta leski Andrzej Olesiuk;
 • Starosta sanocki Stanisław Chęć;
 • Burmistrz miasta i gminy Zagórz Ernest Nowak;
 • Wójt gminy Komańcza Roman Bzdyk;
 • Wójt gminy Tyrawa Wołoska Teresa Brzezawska – Juszczak;
 • Wójt gminy Solina  Adam Piątkowski;
 • Wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała;
 • Wójt  gminy Cisna Renata Szczepańska;
 • Wójt gminy Czarna Bogusław Kochanowicz;
 • Wójt gminy Lutowiska Krzysztof Mróz;
 • Wójt gminy Bircza Grzegorz Gągola.

Zostały omówione najważniejsze problemy bieszczadzkiej społeczności. Sporządzona została deklaracja w której:

“Zebrani pozytywnie ocenili i wyrażają poparcie dla szeregu rozwiązań, wprowadzonych w ostatnich latach, które stwarzają szansę na rozwój Bieszczad, a których patronem w większości był Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W ich opinii powinny być one kontynuowane, rozwijane i podlegać ewaluacji tak, aby skuteczniej pozwalały rozwiązywać lokalne problemy.

Wsparcie dla bieszczadzkiej służby zdrowia, korekta sposobu ustalania dotacji w Programie Dróg Samorządowych, wypracowanie mechanizmów wsparcia dla najuboższych samorządów pod kątem możliwości skorzystania z programów pomocowych, problemy szeroko rozumianej gospodarki odpadami i wiele innych powinny znaleźć swoje rozwiązanie w uruchomionym przez rząd Programie Bieszczadzkim, którego promotorem był również pan Marszałek.

Niezmiernie istotne w opinii zebranych jest takie unormowanie przepisów związanych z ochroną przyrody w Bieszczadach, aby nie stawały się one tamą dla rozwoju tego regionu, a wręcz zagrożeniem dla funkcjonowania lokalnych społeczności.

Bieszczady mogą być miejscem godnej egzystencji dla mieszkańców i miejscem dobrego wypoczynku i wytchnienia dla mieszkańców Podkarpacia i całej Polski. Oba te cele są ze sobą związane.

Zebrani na spotkaniu samorządowcy wspólnie z Posłem na Sejm RP Markiem Kuchcińskim deklarują wspólne działanie w tym kierunku i zapraszają do współpracy inne samorządy i inne osoby”.

Ustrzyki Dolne, 21.08.2019

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści