POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dane o bezrobociu. Bardzo ważne w kontekście podwyższenia wieku emerytalnego

 

Różnice w odniesieniu do września 2007 r. i lutego 2012 r.

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2007 r. wyniosła 1777,8 tys. osób, a w lutym 2012 – 2168,2 tys. To oznacza, że od 09.2007 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 22%.

 

Systematyczny wzrost zarejestrowanych bezrobotnych w ostatnich miesiącach:

 

2011 VIII    –

1 855,3

2011 IX     –

1 861,7

2011 X      –

1 867,6

2011 XI     –

1 914,9

2011 XII    –

1 982,7

2012 I       –

2 121,5

2012 II      –

2 168,2

 

Wzrost zarejestrowanych bezrobotnych  nieprzerwanie szósty miesiąc z rzędu (łącznie 312,9 tys.).

 

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2007 r. stanowili 11,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, a w lutym 2012 13,5%. Stopa bezrobocia rośnie czwarty miesiąc z rzędu (od 11,8% w październiku 2011 do 13,5% w lutym 2012).

 

Bez prawa do zasiłku we wrześniu 2007 pozostawało 1546,4 tys. osób (tj. 87,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), a w lutym 2012 bez prawa do zasiłku pozostawało 1793,3 tys. osób (tj. 82,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). To oznacza, że od 09.2007 liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku wzrosła o 246,9 tysięcy (16%). Szósty miesiąc z rzędu rośnie liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 

VIII       –   1 561,1

IX        –   1 572,9

X         –   1 576,5

XI        –   1 609,9

XII       –   1 656,2

I          –   1 753,9

II         –   1 793,3

 

We wrześniu 2007 zarejestrowano 69,5 tys. bezrobotnych absolwentów. W lutym 2012 zarejestrowano 137,7 tys. bezrobotnych absolwentów. Oznacza to wzrost o 68,2 tys. (wzrost o 98%). Ósmy miesiąc z rzędu rośnie liczba bezrobotnych absolwentów.

 

 VI       –   62,4

VII       –   67,5

VIII      –   81,1

IX       –  106,2

X       –  112,4

XI       –  118,9

XII      –  123,9

I         –  134,7

II        –  137,7

 

We wrześniu 2007 zarejestrowano 19 tys. bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. W lutym 2012 zarejestrowano 37,1 tys. bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Oznacza to wzrost o 18,1 tys. (wzrost o 95%). Ósmy miesiąc z rzędu rośnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet  (w ciągu  8 miesięcy wzrost o 112,7 tys.).

 

2011 VI    –

 

1 008,3

2011 VII   –

 

1 012,1

2011 VIII  –

 

1 019,7

2011 IX   –

 

1 024,6

2011 X    –

 

1 026,1

2011 XI   –

 

1 041,4

2011 XII   –

 

1 060,2

2012 I     –

 

1 112,4

2012 II    –

 

1 121,0

 

We wrześniu 2007  było 375,1 tys.  bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W lutym 2012  było 477,9 tys. Oznacza to wzrost o 102,8 tys. (wzrost 27,4%). Piąty miesiąc z rzędu rośnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia  (w ciągu  5 miesięcy wzrost o 70 tys.).

 

 

2011 VIII   –

 

409,8

 

2011 IX    –

 

407,9

 

2011 X     –

 

411,1

 

2011 XI    –

 

422,8

 

2011 XII   –

 

441,4

 

2012 I     –

 

468,2

 

2012 II    –

 

477,9

 

Szósty miesiąc z rzędu rośnie liczba długotrwale bezrobotnych  (w ciągu 5 miesięcy wzrost o 124,3 tys.).

 

2011 VIII   –

 

935,4

2011 IX    –

 

938,4

2011 X     –

 

946,8

2011 XI    –

 

965,4

2011 XII   –

 

996,6

2012 I     –

 

1 040,9

2012 II    –

 

1 059,7

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2007 r. wyniosła 1777,8 tys. osób, a w lutym 2012 – 2168,2 tys. To oznacza, że od 09.2007 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 22%.

 

Systematyczny wzrost zarejestrowanych bezrobotnych w ostatnich miesiącach:

 

2011 VIII    –

1 855,3

2011 IX     –

1 861,7

2011 X      –

1 867,6

2011 XI     –

1 914,9

2011 XII    –

1 982,7

2012 I      –

2 121,5

2012 II     –

2 168,2

 

Wzrost zarejestrowanych bezrobotnych  nieprzerwanie szósty miesiąc z rzędu (łącznie 312,9 tys.).

 

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2007 r. stanowili 11,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, a w lutym 2012  – 13,5%. Stopa bezrobocia rośnie czwarty miesiąc z rzędu (od 11,8%  w październiku 2011  do 13,5% w lutym 2012).

 

Bez prawa do zasiłku we wrześniu 2007 pozostawało 1546,4 tys. osób (tj. 87,0 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), a w lutym 2012 bez prawa do zasiłku pozostawało 1793,3 tys. osób (tj. 82,7 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). To oznacza że od 09.2007 liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku wzrosła o 246,9 tysięcy (16 %).

 

Szósty miesiąc z rzędu rośnie  liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 

VIII       –   1 561,1

IX        –    1 572,9

X         –    1 576,5

XI        –    1 609,9

XII       –    1 656,2

I          –    1 753,9

II         –    1 793,3

 

We wrześniu 2007 zarejestrowano 69,5 tys. bezrobotnych absolwentów. W lutym 2012 zarejestrowano 137,7 tys. bezrobotnych absolwentów. Oznacza to wzrost o 68,2 tys. (wzrost o 98 %). Ósmy miesiąc z rzędu rośnie  liczba bezrobotnych absolwentów.

 

 VI        –    62,4

VII        –    67,5

VIII       –    81,1

IX        –   106,2

X        –   112,4

XI        –   118,9

XII       –   123,9

I         –   134,7

 II         –   137,7

 

We wrześniu 2007 zarejestrowano 19 tys. bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. W lutym 2012 zarejestrowano 37,1 tys. bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Oznacza to wzrost o 18,1 tys. (wzrost o 95 %). Ósmy miesiąc z rzędu rośnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet (w ciągu  8 miesięcy wzrost o 112,7 tys.).

 

2011 VI

  –

   1 008,3

2011 VII

1 012,1

2011 VIII

1 019,7

2011 IX

1 024,6

2011 X

1 026,1

2011 XI

1 041,4

2011 XII

1 060,2

2012 I

1 112,4

2012 II

 

1 121,0

 

We wrześniu 2007  było 375,1 tys.  bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W lutym 2012  było 477,9 tys. Oznacza to wzrost o 102,8 tys. (wzrost 27,4 %).

 

Piąty miesiąc z rzędu rośnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w ciągu  5 miesięcy wzrost o 70 tys.).

 

 

2011 VIII

 –

409,8

 

2011 IX

407,9

 

2011 X

411,1

 

2011 XI

422,8

 

2011 XII

441,4

 

2012 I

468,2

 

2012 II

477,9

 

Szósty miesiąc z rzędu rośnie liczba długotrwale bezrobotnych  (w ciągu 5 miesięcy wzrost o 124,3 tys.).

 

2011 VIII

935,4

2011 IX

938,4

2011 X

946,8

2011 XI

965,4

2011 XII

996,6

2012 I

1 040,9

2012 II

1 059,7

Źródło: GUS.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści