DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Údaje o nezamestnanosti. Veľmi dôležité v súvislosti so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku

 

Rozdiely v porovnaní so septembrom 2007 a februárom 2012.

 

Číslo registrovaní nezamestnaní na úradoch práce Na konci septembra 2007 to bolo 1777,8 tis. osôb a vo februári 2012 - 2168,2 tis. To znamená, že od 09.2007 sa počet evidovaných nezamestnaných zvýšil o 22%.

 

Systematický nárast počtu registrovaných nezamestnaných v posledných mesiacoch:

 

2011 VIII -

1 855,3

2011 IX -

1 861,7

2011 X -

1 867,6

2011 XI -

1 914,9

2011 XII -

1 982,7

2012 I -

2 121,5

2012 II -

2 168,2

 

Nárast počtu registrovaných nezamestnaných pokračoval už šiesty mesiac po sebe (spolu 312,9 tis.).

 

Nezamestnaní evidovaní na úradoch práce predstavovali koncom septembra 2007 11,6% civilného pracujúceho obyvateľstva a vo februári 2012 to bolo 13,5%. Miera nezamestnanosti rastie štvrtý mesiac po sebe (z 11,8% v októbri 2011 na 13,5% vo februári 2012).

 

Bez nároku na dávku bolo v septembri 2007 1546,4 tisíc osôb (t. j. 87,0% z celkového počtu evidovaných nezamestnaných) a vo februári 2012 bolo bez nároku na dávku 1793,3 tisíc osôb (t. j. 82,7% z celkového počtu evidovaných nezamestnaných). To znamená, že od 09.2007 sa počet nezamestnaných bez nároku na dávku zvýšil o 246,9 tisíc (16%). Počet nezamestnaných bez nároku na dávky sa zvýšil už šiesty mesiac po sebe.

 

VIII - 1 561,1

IX - 1 572,9

X - 1 576,5

XI - 1 609,9

XII - 1 656,2

I - 1 753,9

II - 1 793,3

 

V septembri 2007 bolo evidovaných 69,5 tisíc nezamestnaných absolventov. Vo februári 2012 bolo evidovaných 137,7 tisíc nezamestnaných absolventov. To predstavuje nárast o 68,2 tisíc (nárast o 98%). Už ôsmy mesiac po sebe sa zvyšuje počet nezamestnaných absolventov.

 

 VI - 62,4

VII - 67,5

VIII - 81.1

IX - 106.2

X - 112,4

XI - 118,9

XII - 123,9

I - 134,7

II - 137,7

 

V septembri 2007 bolo evidovaných 19 tisíc nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Vo februári 2012 bolo evidovaných 37,1 tisíc nezamestnaných absolventov vysokých škôl. To predstavuje nárast o 18,1 tisíc (nárast o 95%). Už ôsmy mesiac po sebe sa zvyšuje počet evidovaných nezamestnaných žien (za 8 mesiacov nárast o 112,7 tisíc).

 

2011 VI -

 

1 008,3

2011 VII -

 

1 012,1

2011 VIII -

 

1 019,7

2011 IX -

 

1 024,6

2011 X -

 

1 026,1

2011 XI -

 

1 041,4

2011 XII -

 

1 060,2

2012 I -

 

1 112,4

2012 II -

 

1 121,0

 

V septembri 2007 bolo 375,1 tisíc nezamestnaných vo veku nad 50 rokov. Vo februári 2012 ich bolo 477,9 tis. To znamená nárast o 102,8 tis. osôb (nárast o 27,4%). Už piaty mesiac po sebe sa zvyšuje počet registrovaných nezamestnaných nad 50 rokov (za 5 mesiacov nárast o 70 tisíc).

 

 

2011 VIII -

 

409,8

 

2011 IX -

 

407,9

 

2011 X -

 

411,1

 

2011 XI -

 

422,8

 

2011 XII -

 

441,4

 

2012 I -

 

468,2

 

2012 II -

 

477,9

 

Už šiesty mesiac po sebe sa zvyšuje počet dlhodobo nezamestnaných (o 124 300 osôb za 5 mesiacov).

 

2011 VIII -

 

935,4

2011 IX -

 

938,4

2011 X -

 

946,8

2011 XI -

 

965,4

2011 XII -

 

996,6

2012 I -

 

1 040,9

2012 II -

 

1 059,7

 

Číslo registrovaní nezamestnaní na úradoch práce Na konci septembra 2007 to bolo 1777,8 tis. osôb a vo februári 2012 - 2168,2 tis. To znamená, že od 09.2007 sa počet evidovaných nezamestnaných zvýšil o 22%.

 

Systematický nárast počtu registrovaných nezamestnaných v posledných mesiacoch:

 

2011 VIII -

1 855,3

2011 IX -

1 861,7

2011 X -

1 867,6

2011 XI -

1 914,9

2011 XII -

1 982,7

2012 I -

2 121,5

2012 II -

2 168,2

 

Nárast počtu registrovaných nezamestnaných pokračoval už šiesty mesiac po sebe (spolu 312,9 tis.).

 

Nezamestnaní evidovaní na úradoch práce predstavovali koncom septembra 2007 11,6% civilného pracujúceho obyvateľstva a vo februári 2012 13,5%. Miera nezamestnanosti rastie štvrtý mesiac po sebe (z 11,8% v októbri 2011 na 13,5% vo februári 2012).

 

Bez nároku na dávku bolo v septembri 2007 1546,4 tisíc osôb (t. j. 87,0 % všetkých evidovaných nezamestnaných) a vo februári 2012 bolo bez nároku na dávku 1793,3 tisíc osôb (t. j. 82,7 % všetkých evidovaných nezamestnaných). To znamená, že od 09.2007 sa počet nezamestnaných bez nároku na dávku zvýšil o 246,9 tisíc (16 %).

 

Už šiesty mesiac po sebe sa zvyšuje počet nezamestnaných bez nároku na dávky.

 

VIII - 1 561,1

IX - 1 572,9

X - 1 576,5

XI - 1 609,9

XII - 1 656,2

I - 1 753,9

II - 1 793,3

 

V septembri 2007 bolo evidovaných 69,5 tisíc nezamestnaných absolventov. Vo februári 2012 bolo evidovaných 137,7 tisíc nezamestnaných absolventov. To predstavuje nárast o 68,2 tisíc (nárast o 98 %). Už ôsmy mesiac po sebe sa zvyšuje počet nezamestnaných absolventov.

 

 VI - 62,4

VII - 67,5

VIII - 81.1

IX - 106.2

X - 112,4

XI - 118,9

XII - 123,9

I - 134,7

 II - 137,7

 

V septembri 2007 bolo evidovaných 19 tisíc nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Vo februári 2012 bolo evidovaných 37,1 tisíc nezamestnaných absolventov vysokých škôl. To predstavuje nárast o 18,1 tisíc (nárast o 95 %). Už ôsmy mesiac po sebe sa zvyšuje počet evidovaných nezamestnaných žien (za 8 mesiacov nárast o 112,7 tisíc).

 

2011 VI

  –

   1 008,3

2011 VII

1 012,1

2011 VIII

1 019,7

2011 IX

1 024,6

2011 X

1 026,1

2011 XI

1 041,4

2011 XII

1 060,2

2012 I

1 112,4

2012 II

 

1 121,0

 

V septembri 2007 bolo 375,1 tisíc nezamestnaných vo veku nad 50 rokov. Vo februári 2012 ich bolo 477,9 tisíc. To predstavuje nárast o 102,8 tisíc (nárast o 27,4 %).

 

Už piaty mesiac po sebe sa zvyšuje počet registrovaných nezamestnaných vo veku nad 50 rokov (za 5 mesiacov nárast o 70 000).

 

 

2011 VIII

 –

409,8

 

2011 IX

407,9

 

2011 X

411,1

 

2011 XI

422,8

 

2011 XII

441,4

 

2012 I

468,2

 

2012 II

477,9

 

Už šiesty mesiac po sebe sa zvyšuje počet dlhodobo nezamestnaných (o 124 300 osôb za 5 mesiacov).

 

2011 VIII

935,4

2011 IX

938,4

2011 X

946,8

2011 XI

965,4

2011 XII

996,6

2012 I

1 040,9

2012 II

1 059,7

Zdroj: CSO.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah