POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Bezrobocie w Województwie Podkarpackim

Zestawienie poziomu bezrobocia

(bezrobotni, stopa bezrobocia stan we wrześniu 2013, wzrost w ostatnim miesiącu, wzrost w ostatnich 12 miesiącach, wzrosty w czasie rządów Donalda Tuska).

1.Miasta i powiaty Podkarpacia z najwyższą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu 2013 roku (dane w tysiącach osób)

  bezr. 09.13
POLSKA 2083,1
WOJ. PODKARPACKIE 145,9
Jarosławski 9,8
Jasielski 9,6
Rzeszowski 9,4
m. Rzeszów 9,2
Dębicki 8,0
Mielecki 7,4
Brzozowski 6,8
Krośnieński 6,6
Stalowowolski 6,6
Przeworski 6,4
Ropczycko-Sędziszowski 6,2
Łańcucki 6,1
Strzyżowski 5,9
Przemyski 5,8
Niżański 5,7
Sanocki 5,4
Leżajski 5,4
m. Przemyśl 5,1

2. Miasta i powiaty Podkarpacia z najwyższą stopą bezrobocia we wrześniu 2013 (punkty procentowe)

  st09.13 – %
POLSKA 13,0
WOJ. PODKARPACKIE 15,6
Niżański 24,1
Brzozowski 22,9
Strzyżowski 22,1
Ropczycko-Sędziszowski 21,7
Leski 21,0
Bieszczadzki 20,8
Przemyski 20,0

3. Największe wzrosty zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu 2013 w miastach i powiatach Podkarpacia (dane w tysiącach) 

  b_m/m913
POLSKA -0,1
WOJ. PODKARPACKIE -0,3
Przemyski 0,2
Łańcucki 0,1
Ropczycko-Sędziszowski 0,1
Dębicki 0,1
Brzozowski 0,1
Leski 0,1

4. Największe procentowe wzrosty zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu 2013 w miastach i powiatach Podkarpacia (punkty procentowe)

  b%m/m913
POLSKA 0,0
WOJ. PODKARPACKIE -0,2
Leski 4,2
Przemyski 3,6
Łańcucki 1,7
Ropczycko-Sędziszowski 1,6
Brzozowski 1,5
Dębicki 1,3

5. Największe wzrosty stopy bezrobocia w miastach i powiatach Podkarpacia we wrześniu 2013 (punkty procentowe)

  s_m/m913
POLSKA 0,0
WOJ. PODKARPACKIE 0,1
Łańcucki 0,8
Przemyski 0,8
Leski 0,8
m. Przemyśl 0,6
Bieszczadzki 0,5
Niżański 0,5
m. Tarnobrzeg 0,5
Brzozowski 0,4
Krośnieński 0,4
Tarnobrzeski 0,4
Przeworski 0,3
Strzyżowski 0,3
Lubaczowski 0,2
Kolbuszowski 0,2
Dębicki 0,2
Stalowowolski 0,2
Jasielski 0,1
Sanocki 0,1
Ropczycko-Sędziszowski 0,1

6. Największe wzrosty liczby zarejestrowanych bezrobotnych w ostatnich 12 miesiącach (dane w tysiącach osób) w miastach i powiatach Podkarpacia

  b_r/r913
POLSKA 104,1
WOJ. PODKARPACKIE 4,7
Rzeszowski 0,9
Łańcucki 0,6
Dębicki 0,6
m. Rzeszów 0,5
Sanocki 0,4
Ropczycko-Sędziszowski 0,4
Brzozowski 0,4
Przemyski 0,3
Strzyżowski 0,3
Niżański 0,3
Stalowowolski 0,3
Jasielski 0,2
Leski 0,2
Przeworski 0,2
Leżajski 0,2

7. Największe wzrosty procentowe liczby zarejestrowanych bezrobotnych w ostatnich 12 miesiącach (punkty procentowe) 

  b%r/r913
POLSKA 5,3
WOJ. PODKARPACKIE 3,3
Łańcucki 10,9
Rzeszowski 10,6
Leski 8,7
Dębicki 8,1
Sanocki 8,0
Ropczycko-Sędziszowski 6,9
Brzozowski 6,3
m. Rzeszów 5,7
Niżański 5,6
Przemyski 5,5
Strzyżowski 5,4
Stalowowolski 4,8
m. Krosno 4,3

8. Największe wzrosty stopy bezrobocia w ciągu ostatnich 12 miesięcy (punkty procentowe)

  s_r/r913
POLSKA 0,6
WOJ. PODKARPACKIE 0,5
Łańcucki 2,0
Leski 1,4
Niżański 1,4
Brzozowski 1,2
Strzyżowski 1,2
Sanocki 1,1
Przemyski 1,1
Ropczycko-Sędziszowski 1,0
Rzeszowski 1,0

9. Największe wzrosty liczby bezrobotnych w okresie rządów PO (dane w tysiącach osób)

  b_PO913
POLSKA 305,3
WOJ. PODKARPACKIE 24,4
Stalowowolski 2,1
Jasielski 1,9
Krośnieński 1,9
Przeworski 1,9
m. Rzeszów 1,9
Ropczycko-Sędziszowski 1,8
Łańcucki 1,7
Brzozowski 1,4
Niżański 1,3
Przemyski 1,1
Mielecki 1,1
Leżajski 1,0

10. Największe procentowe wzrosty liczby bezrobotnych w okresie rządów PO (punkty procentowe)

  b%PO913
POLSKA 17,2
WOJ. PODKARPACKIE 20,1
Stalowowolski 46,7
Przeworski 42,2
m. Krosno 41,2
Ropczycko-Sędziszowski 40,9
Krośnieński 40,4
Łańcucki 38,6
Niżański 29,5
Bieszczadzki 26,7
m. Rzeszów 26,0
Brzozowski 25,9
Leski 25,0

11. Największe wzrosty stopy bezrobocia w okresie rządów PO (punkty procentowe) 

  s_PO913
POLSKA 1,4

Tabela 1. Zarejestrowani bezrobotni oraz stopa bezrobocia we wrześniu 2013, zmiany w stosunku do sierpnia 2013, zmiany r/r, zmiany w czasie rządów PO.

 1. bezrobotni we wrześniu 2013 (bezr09.13) w tysiącach
 2. stopa bezrobocia we wrześniu 2013 (st09.13)
 3. zmiana liczby bezrobotnych między sierpniem 2013 a wrześniem 2013 (b_m/m913) zmiana w tysiącach
 4. zmiana liczby bezrobotnych w procentach w ostatnim miesiącu, między sierpniem 2013 a wrześniem 2013 (b%m/m913) – liczba bezrobotnych w sierpniu=100%
 5. zmiana stopy bezrobocia między sierpniem 2013 a wrześniem 2013 (s_m/m913)
 6. zmiana liczby bezrobotnych w ciągu roku, między wrześniem 2012 a wrześniem 2013 (b_ r/r913) zmiana w tysiącach.
 7. zmiana liczby bezrobotnych w procentach w ciągu roku, między wrześniem 2013 a wrześniem 2013 (b%r/913) – liczba bezrobotnych we wrześniu 2012=100%
 8. zmiana stopy bezrobocia między wrześniem 2012 a wrześniem 2013 (s_r/r913)
 9. zmiana liczby bezrobotnych w okresie rządów D. Tuska, między wrześniem 2007 a wrześniem 2013 (b_PO913) zmiana w tysiącach
 10. zmiana liczby bezrobotnych w procentach w okresie rządów D. Tuska, między wrześniem 2007 a wrześniem 2013 (b%PO913) – liczba bezrobotnych we wrześniu 2007 (PiS) =100%
 11. zmiana stopy bezrobocia w okresie rządów D Tuska między wrześniem 2007 awrześniem 2013 (s_PO913).
  bezr
09.13
st
09.13
b_m
/m913
b%m
/m913
s_m
/m913
b_r
/r913
b%r
/r913
s_r
/r913
b_P
O913
b%P
O913
s_P
O913
POLSKA 2083,1 13,0 -0,1 0,0 0,0 104,1 5,3 0,6 305,3 17,2 1,4
WOJ.PODKARPACKIE 145,9 15,6 -0,3 -0,2 0,1 4,7 3,3 0,5 24,4 20,1 1,7
Podregion krośnieński 35,2 16,4 -0,2 -0,6 0,2 1,3 3,8 0,8      
Bieszczadzki 1,9 20,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,4 26,7 1,0
Brzozowski 6,8 22,9 0,1 1,5 0,4 0,4 6,3 1,2 1,4 25,9 1,5
Jasielski 9,6 17,7 -0,2 -2,0 0,1 0,2 2,1 0,7 1,9 24,7 1,8
Krośnieński 6,6 17,7 0,0 0,0 0,4 0,1 1,5 0,6 1,9 40,4 3,6
Sanocki 5,4 13,1 0,0 0,0 0,1 0,4 8,0 1,1 0,4 8,0 -0,5
Leski 2,5 21,0 0,1 4,2 0,8 0,2 8,7 1,4 0,5 25,0 0,5
m. Krosno 2,4 7,8 -0,1 -4,0 -0,1 0,1 4,3 0,3 0,7 41,2 2,7
Podregion przemyski 30,9 18,4 0,0 0,0 0,4 0,3 1,0 0,5      
Jarosławski 9,8 18,7 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 0,2 0,9 10,1 1,2
Lubaczowski 3,9 16,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 -2,5 -0,1 -0,4 -9,3 -2,2
Przemyski 5,8 20,0 0,2 3,6 0,8 0,3 5,5 1,1 1,1 23,4 1,5
Przeworski 6,4 18,6 0,0 0,0 0,3 0,2 3,2 0,8 1,9 42,2 4,7
m. Przemyśl 5,1 17,7 0,0 0,0 0,6 -0,1 -1,9 0,1 0,3 6,3 0,7
Podregion rzeszowski 40,7 14,0 0,0 0,0 0,0 2,6 6,8 0,7      
Kolbuszowski 3,9 16,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,3 8,3 0,4
Łańcucki 6,1 19,2 0,1 1,7 0,8 0,6 10,9 2,0 1,7 38,6 5,3
Ropczycko-Sędziszowski 6,2 21,7 0,1 1,6 0,1 0,4 6,9 1,0 1,8 40,9 6,6
Ropczycko-Sędziszowski 6,2 21,7 0,1 1,6 0,1 0,4 6,9 1,0 1,8 40,9 6,6
Rzeszowski 9,4 14,2 0,0 0,0 -0,2 0,9 10,6 1,0 0,7 8,0 -0,3
Strzyżowski 5,9 22,1 0,0 0,0 0,3 0,3 5,4 1,2 0,4 7,3 0,4
m. Rzeszów 9,2 8,2 -0,1 -1,1 -0,1 0,5 5,7 0,4 1,9 26,0 0,8
Podregion tarnobrzeski 39,0 15,0 -0,2 -0,5 0,0 0,4 1,0 0,2      
Dębicki 8,0 13,3 0,1 1,3 0,2 0,6 8,1 0,9 0,7 9,6 -0,1
Leżajski 5,4 19,0 -0,1 -1,8 -0,1 0,2 3,8 0,8 1,0 22,7 2,7
Mielecki 7,4 12,0 -0,2 -2,6 -0,6 -0,8 -9,8 -1,4 1,1 17,5 1,4
Niżański 5,7 24,1 0,0 0,0 0,5 0,3 5,6 1,4 1,3 29,5 4,7
Stalowowolski 6,6 14,5 0,0 0,0 0,2 0,3 4,8 0,7 2,1 46,7 4,6
Tarnobrzeski 3,1 14,3 0,0 0,0 0,4 -0,1 -3,1 0,0 0,4 14,8 1,5
m. Tarnobrzeg 2,9 14,6 0,0 0,0 0,5 -0,1 -3,3 0,1 0,4 16,0 1,8

Tabela 2. Stopa bezrobocia w powiatach i miastach woj Podkarpackiego od stycznia 2013 do września 2013 (punkty procentowe)

  st01.13 st02.13 st03.13 st04.2013 st05.13 st06.13 st07.13 st08.13 st09.13
POLSKA                  
WOJ. PODKARPACKIE 17,0 17,1 16,9 16,4 15,9 15,5 15,5 15,5 15,6
Podregion krośnieński 18,0 18,1 17,9 17,4 16,7 16,4 16,3 16,2 16,4
Bieszczadzki 24,6 24,3 23,6 22,8 21,4 21,2 20,9 20,3 20,8
Brzozowski 24,9 24,8 24,3 23,6 22,7 22,4 22,4 22,5 22,9
Jasielski 19,3 19,4 19,4 18,8 18,3 17,9 17,7 17,6 17,7
Krośnieński 19,5 19,6 19,3 19,0 18,4 17,7 17,5 17,3 17,7
Sanocki 13,9 14,1 14,0 13,6 13,2 12,9 12,9 13,0 13,1
Leski 23,5 23,4 23,2 21,9 20,6 19,9 20,3 20,2 21,0
m. Krosno 8,6 8,7 8,7 8,6 8,3 8,0 7,9 7,9 7,8
Podregion przemyski 20,0 20,1 19,8 19,2 18,5 18,0 18,0 18,0 18,4
Jarosławski 20,6 20,7 20,4 20,0 19,5 19,0 18,7 18,7 18,7
Lubaczowski 18,6 18,8 18,3 17,1 16,5 15,7 15,9 15,8 16,0
Przemyski 21,3 21,6 21,2 20,3 19,7 19,3 19,1 19,2 20,0
Przeworski 20,3 20,2 20,0 19,5 18,6 18,1 18,4 18,3 18,6
m. Przemyśl 18,4 18,3 18,1 17,8 17,3 16,9 17,1 17,1 17,7
Podregion rzeszowski 15,0 15,1 15,1 14,7 14,3 13,9 14,0 14,0 14,0
Kolbuszowski 17,5 17,6 17,7 17,0 16,4 15,9 16,3 16,1 16,3
Łańcucki 19,5 19,3 19,3 18,9 18,7 18,2 18,3 18,4 19,2
Ropczycko-Sędziszowski 22,8 23,2 23,1 22,2 21,8 21,4 21,5 21,6 21,7
Rzeszowski 15,5 15,7 15,7 15,4 14,8 14,4 14,4 14,4 14,2
Strzyżowski 24,1 23,6 23,1 22,4 21,7 21,4 21,4 21,8 22,1
m. Rzeszów 8,6 8,8 8,8 8,7 8,5 8,3 8,3 8,3 8,2
Podregion tarnobrzeski 16,4 16,6 16,4 15,8 15,3 14,8 15,0 15,0 15,0
Dębicki 14,3 14,5 14,4 13,9 13,4 13,1 13,1 13,1 13,3
Leżajski 20,0 20,2 19,9 19,4 18,9 18,6 18,8 19,1 19,0
Mielecki 14,0 14,0 13,7 13,1 12,7 12,1 12,4 12,6 12,0
Niżański 25,8 25,6 25,3 24,4 23,8 23,3 23,6 23,6 24,1
Stalowowolski 15,3 15,5 15,5 15,3 14,9 14,4 14,5 14,3 14,5
Tarnobrzeski 16,4 16,7 16,4 15,7 15,2 14,3 14,2 13,9 14,3
m. Tarnobrzeg 16,3 16,9 16,2 15,5 15,0 14,3 14,4 14,1 14,6

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach i miastach woj Podkarpackiego od stycznia 2013 do września 2013 (dane w tysiącach osób)

  bezr
01.13
bezr
02.13
bezr
03.13
bezr
04.13
bezr
05.13
bezr
06.13
bezr
07.13
bezr
08.13
bezr
09.13
POLSKA                  
WOJ. PODKARPACKIE 163,0 164,2 162,1 156,3 150,4 145,8 146,2 146,2 145,9
Podregion krośnieński 40,2 40,4 39,8 38,5 36,7 35,7 35,5 35,4 35,2
Bieszczadzki 2,4 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
Brzozowski 7,7 7,6 7,4 7,2 6,8 6,7 6,7 6,7 6,8
Jasielski 11,0 11,0 11,0 10,6 10,2 10,0 9,8 9,8 9,6
Krośnieński 7,7 7,7 7,6 7,4 7,1 6,8 6,7 6,6 6,6
Sanocki 5,9 6,0 5,9 5,7 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4
Leski 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5
m. Krosno 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4
Podregion przemyski 35,0 35,2 34,6 33,2 31,9 30,9 30,9 30,9 30,9
Jarosławski 11,0 11,1 10,9 10,6 10,3 10,0 9,8 9,8 9,8
Lubaczowski 4,8 4,8 4,7 4,3 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9
Przemyski 6,4 6,5 6,4 6,0 5,8 5,7 5,6 5,6 5,8
Przeworski 7,3 7,3 7,2 7,0 6,6 6,4 6,5 6,4 6,4
m. Przemyśl 5,5 5,5 5,4 5,3 5,1 5,0 5,0 5,1 5,1
Podregion rzeszowski 44,0 44,4 44,2 42,8 41,5 40,4 40,6 40,7 40,7
Kolbuszowski 4,3 4,4 4,4 4,2 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9
Łańcucki 6,5 6,4 6,4 6,2 6,1 5,9 6,0 6,0 6,1
Ropczycko-Sędziszowski 6,6 6,7 6,7 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1 6,2
Rzeszowski 10,2 10,5 10,4 10,2 9,7 9,4 9,4 9,4 9,4
Strzyżowski 6,7 6,6 6,4 6,1 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9
m. Rzeszów 9,7 9,8 9,8 9,8 9,6 9,3 9,3 9,3 9,2
Podregion tarnobrzeski 43,8 44,3 43,6 41,8 40,3 38,8 39,3 39,2 39,0
Dębicki 8,7 8,8 8,8 8,5 8,1 7,9 7,9 7,9 8,0
Leżajski 5,8 5,9 5,8 5,6 5,4 5,3 5,4 5,5 5,4
Mielecki 8,6 8,6 8,4 7,9 7,6 7,3 7,5 7,6 7,4
Niżański 6,4 6,3 6,2 5,9 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7
Stalowowolski 7,1 7,3 7,3 7,2 6,9 6,7 6,7 6,6 6,6
Tarnobrzeski 3,7 3,8 3,8 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1
m. Tarnobrzeg 3,4 3,5 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści