POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

70-lecie święceń kapłańskich księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

W niedzielę, 24 czerwca o godz. 11.30 podczas uroczystej Mszy św. w archikatedrze przemyskiej m.in. hierarchowie Kościoła, przedstawiciele władzy publicznej i rzesze wiernych podziękowali Panu Bogu za dar kapłaństwa księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

W uroczystości wziął udział Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP.

70 lat temu, w 1942 roku  we Lwowie, Ignacy Tokarczuk przyjął święcenia kapłańskie. Jego posługa charakteryzowała się bezkompromisowością w głoszeniu i obronie prawdy. Obok Ojca Świętego Jana Pawła II  oraz prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk wymieniany jest jako ten, który ma największe zasługi w oporze wobec systemu komunistycznego. W czasie pełnienia przez niego urzędu biskupa diecezji przemyskiej powstało ponad 200 parafii i zostało wybudowanych ponad 400 kościołów.

Wicemarszałek Marek Kuchciński skierował do Jego Ekscelencji okolicznościowy list, w którym złożył Jubilatowi wyrazy głębokiej wdzięczności za wkład w umacnianie Kościoła w Polsce oraz za to, że przez 70 lat swojej duszpasterskiej posługi odsłaniał przed nami dar i tajemnicę Jezusowej Ewangelii.

Wicemarszałek złożył ponadto w liście Księdzu Arcybiskupowi życzenia, aby Jego nauka była drogowskazem w służbie publicznej, dla dobra i pomyślności wszystkich Polaków.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści