POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

49. posiedzenie Sejmu

Pierwszy dzień 49. posiedzenia Sejmu został zdominowany przez budżet na rok 2018. W projekcie ustawy Ministerstwo Finansów zaproponowało zwiększenie wydatków m.in. na cele społeczne – do 75 mld zł, na ochronę zdrowia o 4,3 mld zł, 4 mld zł na obronę narodową, 651,7 mln zł na rolnictwo, 287,9 mln zł na kulturę, Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewniał, że rząd zlikwiduje lukę VAT, co za tym idzie – pozyska środki na ww. cele.

Drugiego dnia obrad posłowie pracowali m.in. nad rządowym pakietem ustaw podatkowych dotyczących CIT, PIT i VAT oraz prezydenckim projektem zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmowałaby nie tylko porady przedsądowe, ale też udzielane w trakcie trwającego już postępowania.

Trzeciego dnia Sejm uchwalił pięć ustaw, dotyczących m.in. przyznania emerytom i rencistom górniczym świadczenia rekompensacyjnego w kwocie 10 tys. zł z tytułu utraconych praw do deputatów węglowych oraz wzmocnienia ochrony ubezpieczeniowej marynarzy na wypadek uszkodzenia ciała lub śmierci.

Sejm podjął ponadto trzy uchwały okolicznościowe: w 77. rocznicę powstania Batalionów Chłopskich i 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, a także w sprawie ustanowienia 2018 r. Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Czwartego dnia odbyło się m.in. pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych; wprowadzenia nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody.

5R8A0012-001 KU219895 KU219973

fot. Paweł Kula

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści