DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

49. zasadnutie Sejmu

Prvý deň 49. schôdze Sejmu sa niesol v znamení rozpočtu na rok 2018. Ministerstvo financií v návrhu zákona navrhlo zvýšiť výdavky okrem iného na sociálne zabezpečenie - až o 75 miliárd zlotých, zdravotníctvo o 4,3 miliardy zlotých, obranu štátu o 4 miliardy zlotých, poľnohospodárstvo o 651,7 milióna zlotých, kultúru o 287,9 milióna zlotých, pričom podpredseda vlády Mateusz Morawiecki ubezpečil, že vláda odstráni výpadok DPH, čím získa prostriedky na uvedené účely.

V druhý deň zasadnutia sa poslanci okrem iného zaoberali vládnym balíkom daňových zákonov o dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty a DPH a prezidentovým návrhom novely zákona o bezplatnej právnej pomoci a právnom vzdelávaní. Bezplatná právna pomoc by sa vzťahovala nielen na poradenstvo pred súdnym konaním, ale aj na poradenstvo poskytované počas prebiehajúceho konania.

Tretí deň Sejm schválil päť zákonov, ktoré sa okrem iného týkali poskytnutia kompenzačnej dávky vo výške 10 000 PLN baníckym dôchodcom za stratu nároku na uhoľné deputáty a posilnenia poistného krytia námorníkov v prípade úrazu alebo smrti.

Okrem toho Sejm prijal tri spomienkové uznesenia: k 77. výročiu vzniku roľníckych práporov a 200. výročiu úmrtia Tadeusza Kościuszka, ako aj k vyhláseniu roku 2018 za rok Rok spomienky na Veľkopoľské povstanie.

V rámci štvrtého dňa sa okrem iného uskutočnilo prvé čítanie prezidentského návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore dlžníkov v ťažkej finančnej situácii, ktorí si vzali úver na bývanie, a zákon o dani z príjmov právnických osôb. Návrh sa týka zmeny a doplnenia mechanizmu poskytovania finančnej podpory osobám, ktoré sa v dôsledku objektívnych okolností ocitli v ťažkej finančnej situácii a sú povinné splácať splátky úveru na bývanie, ktoré predstavujú značnú záťaž pre rozpočet ich domácnosti; zavedenia nového nástroja na podporu dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov denominovaných alebo indexovaných v iných menách, ako sú meny, v ktorých dlžníci dosahujú svoje príjmy.

5R8A0012-001 KU219895 KU219973

Foto: Paweł Kula

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah