POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

30. edycja Europy Karpat – zapraszamy na międzynarodową dyskusję o kluczowych wyzwaniach dla Europy w kontekście nasilających się kryzysów i konfliktów

Wielkie i dynamiczne zmiany na świecie: w obszarze bezpieczeństwa, cyfryzacji, klimatyczne, demograficzne, cywilizacyjne zmuszają nas do szybkich reakcji i nieraz do pogłębionych analiz. Od 30. edycji organizujemy międzynarodową konferencję Europa Karpat, podczas której w gronie ekspertów omawiamy bieżące problemy regionu. Ufam, że tegoroczne Forum w Karpaczu (7-9 września) przyniesie nam wiele konstruktywnych rozwiązań już istniejących problemów i wyznaczy mądre ścieżki na przyszłość, szczególnie z myślą o młodych mieszkańcach karpackiej Europy – mówi Marek Kuchciński, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. – Podczas zimowej edycji wyszliśmy z inicjatywą wpisania całego regionu Karpat do UNESCO. Na wrześniowej będzie nam towarzyszyć hasło „Karpaty bez plastiku”. Piękne, zielone, czyste – myślę, że to nie tylko moje marzenie – dodaje marszałek.

Europa Karpat w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu podzielona została na 14 paneli tematycznych dot. m.in. przyszłości Europy, relacji UE z USA, Rosją i Chinami, dyplomacji parlamentarnej, sąsiedzkich relacji, Zielonego Ładu, cyfryzacji, klimatu, kultury. Wśród panelistów zobaczymy polityków, naukowców, dziennikarzy. Swój udział potwierdzili m.in. marszałkowie Małgorzata Gosiewska, Ryszard Terlecki, Marek Pęk, ministrowie Andrzej Adamczyk, Zbigniew Rau, Grzegorz Puda, Konrad Szymański, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, zza granicy przedstawiciele parlamentów z całej Europy Środkowej i Szwecji, wicemarszałkowie z Mołdawii i Ukrainy, ministrowie infrastruktury i spraw zagranicznych z Węgier, Słowacji, Czech, Litwy, Ukrainy i Słowenii oraz szefowie Komisji Spraw Zagranicznych państw Trójmorza.

Program

14:30 – 15:30

Młodzi/ młodzież (Europy Środkowej) o przyszłości Europy

Oddajemy głos młodym Europejczykom jako tym, którzy już dziś kształtują przyszłość naszego kontynentu. Jakie są ich zdaniem najważniejsze wyzwania stojące przed Europą i jak należy im sprostać?

Moderator: Sebastien Meuwissen

Paneliści:

Zsófia Rácz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich, Węgry

Sviatoslav Yurash, Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy

Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Polska

Stefan Tompson, polsko-brytyjski dziennikarz, publicysta, youtuber, Polska/Wielka Brytania

Ferenc Almassy, francusko-węgierski dziennikarz, redaktor naczelny portalu informacyjnego Visegrad Post, Francja/Węgry

Maxim Rust, wykładowca Studium Europy Wschodniej, Contributing Editor magazynu „New Eastern Europe”, Białoruś

Jegor Stadny, b. Wiceminister nauki i oświaty Ukrainy

15:40 – 16:40

Nowe wyzwania w polityce międzynarodowej: USA – Europa – Rosja – Chiny

Obserwujemy wzrost znaczenia Chin oraz zmianę ładu politycznego w Unii Europejskiej. Niewątpliwym wyzwaniem dla światowej społeczności pozostaje wzrost potencjału militarnego Rosji w obliczu toczonych przez nią konfliktów.

Moderator: Przemysław Żurawski vel Grajewski

Paneliści

Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych RP

Péter Szijjártó, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier

16:50 – 17:50

Dyplomacja parlamentarna Trójmorza

Dyplomacja parlamentarna staje się z jednej strony elementem siły i prestiżu parlamentu, a z drugiej efektywnym narzędziem soft power, służącym realizacji konkretnych interesów polityki zagranicznej. W ramach dyskusji przedstawiciele komisji spraw zagranicznych państw Trójmorza omówią postulat utworzenia wymiaru parlamentarnego tej inicjatywy.

Moderator: Grzegorz Górny, Stowarzyszenie Trójmorze

Paneliści:

Marek Pęk, Wicemarszałek Senatu, Polska 

Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP

Rihards Kols, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Saeimy Republiki Łotewskiej

Rozália-Ibolya Biró, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Parlamentu Rumunii

Zsolt Németh, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego

Davor Ivo Stier, Komisja Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Chorwackiego

Žiga Turk b. minister ds. rozwoju oraz reform gospodarczych i społecznych, Słowenia

8 września, środa

9:15 – 10:35 – SESJA PLENARNA FORUM EKONOMICZNEGO

10:45 – 12:00

30 lat wolnych państw Europy Środkowej i budowania współpracy regionalnej

Region stoi przed nowymi wyzwaniami, a pandemia wymusza zmiany, do których każde z państw musi się przygotować. Współpraca jest możliwa dzięki wspólnym celom, ideom oraz sąsiedztwu na granicy Unii Europejskiej.

Moderator: Maciej Szymanowski, Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka

Paneliści:

Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu RP

Rusłan Ołeksijowycz Stefanczuk, Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy

Mihail Popșoi, Wiceprzewodniczący Parlamentu Republiki Mołdawii

Richárd Hörcsik, Przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier

Emanuelis Zingeris, Komisja Spraw Zagranicznych Seimasu Republiki Litewskiej

Bogusław Sonik, Delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Polska

Vaclav Klaus, b. Prezydent Czech

Martin Fronc, b. Minister Oświaty Republiki Słowackiej

Jan Draus, Uniwersytet Rzeszowski, Przewodniczący Kolegium IPN, Polska

Alexander Bokotey, Dyrektor Instytutu Badań Ekologicznych i Religijnych, Uniwersytet Narodowy w Użhorodzie, Ukraina

12:10 – 13:10

Europejska polityka sąsiedztwa

Dyskusja zostanie poświęcona wymiarowi wschodniemu i południowemu europejskiej polityki sąsiedztwa, a także pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz zaangażowaniu państw w rozwiązanie kryzysu imigracyjnego, w tym ochronie granic zewnętrznych UE oraz wpływowi granic na rozwój gospodarczy, turystyczny i migracyjny.

Moderator: Arkadiusz Mularczyk, PrzewodniczącyDelegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Polska

Paneliści:

Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP

Harald Troch, Poseł Parlamentu Austrii

Björn Söder, Poseł do Riksdag, Szwedzcy Demokraci, Szwecja

George-Cristian Tuță, Poseł, Kwestor Izby Deputowanych Rumunii

George Simion, Poseł Parlamentu Rumunii

Bartosz Cichocki, Ambasador RP na Ukrainie

Paweł Latuszka, Rada Koordynacyjna ds. Przekazania Władzy na Białorusi

13:20 – 14:20

Wpływ Zielonego Ładu na politykę transportową Europy Środkowej

W tym zakresie konieczność wzmocnienia roli transportu kolejowego, szczególnie podczas Europejskiego Roku Kolei, jest jednym z narzędzi wpisujących się w szeroko rozumianą dyskusję o obniżeniu emisyjności transportu. Działania te wspólnie z konsekwentną rozbudową infrastruktury na osi Północ-Południe w perspektywie umożliwią stworzenie zrównoważonego systemu transportowego w regionie Karpat.

Podczas panelu Wpływ Zielonego Ładu na politykę transportową Europy Środkowej zostanie przeprowadzona dyskusja o współzależności pomiędzy Zielonym Ładem a budową nowoczesnych i nisko/zeroemisyjnych połączeń w Europie Środkowej oraz uwarunkowaniach procesu rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, szczególnie w kontekście obecnych priorytetów inwestycyjnych na obszarze Karpat.

Moderator: Włodzimierz Zientarski, dziennikarz motoryzacyjny, Prezes Stowarzyszenia Kierowca.pl

Paneliści

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury RP

Jernej Vrtovec, Minister Infrastruktury Słowenii

Andrej Doležal, Minister Transportu  i Budownictwa Republiki Słowackiej

Oleksandr Kubrakov, Minister Infrastruktury Ukrainy

Julius Skačkauskas, Wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej

Jan Sechter, Wiceminister Transportu Republiki Czeskiej

14:30 – 15:30

Przyszła Europa otwarta czy zamknięta?

Od największego rozszerzenia Unii Europejskiej minęło 14 lat. Pytanie, czy okres ten pozwolił na zatarcie podziału na stare i nowe państwa członkowskie, pozostaje otwarte. Poszukiwanie kompromisu pomiędzy postulatami większej integracji i koncepcją Europy państw solidarnych i suwerennych wciąż jest największym wyzwaniem regionu, podobnie jak odpowiedź na pytanie, gdzie znajdują się granice integracji europejskiej: geograficzne, strukturalne, społeczne i ekonomiczne.

Moderator: Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Paneliści

Ben-Oni Ardelean, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej Izby Deputowanych Parlamentu Rumunii

Domagoj Hajduković, Przewodniczący Komisji do Spraw Europejskich Parlamentu Chorwacji

Ivan Brajović, Komisja Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Czarnogóry

David Usupaszwili, Komisja ds. Integracji Europejskiej Parlamentu Gruzji

Barbara Bartuś, Przewodnicząca Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej

Mykhailo Khariy, Przewodniczący Centrum Transformacji dla Ukrainy

Dominik Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki, ekspert ds. Chin

Tibor Navracsics, b. Komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu

Aleksander Milinkiewicz, Wolny Uniwersytet Białoruski

15:40 – 16:40

Europejski sojusz konserwatystów – wspólna deklaracja

Wbrew obowiązującym traktatom Unia Europejska zmierza coraz wyraźniej w kierunku państwa federalnego, stając się zakładnikiem sił radykalnych – fanatycznego paneuropeizmu, ekstremalnego liberalizmu i ekologizmu.  Dlatego tak bardzo potrzebny jest sojusz tych sił  politycznych – partii zdrowego rozsądku – które nie odrzucając nowoczesności i współpracy europejskiej chcą budować wspólnotę suwerennych państw i wolnych narodów, które odnoszą się pozytywnie do dziedzictwa kulturowego Europy i do naszych fundamentalnych instytucji społecznych w ich tradycyjnej formie. Pierwszym krokiem w stronę takiego sojuszu była niedawna wspólna deklaracja ideowa. W czasie tego panelu będzie starali się odpowiedzieć na pytania: Jakie powinniśmy podjąć kolejne działania? Na czym polegają trudności w budowie takiego sojuszu? W czym się zgadzamy, w czym różnimy? Na jakich zasadach chcielibyśmy oprzeć współpracę europejską? Jak zmienić układ sił politycznych w UE?

Moderator: Zdzisław Krasnodębski, Europoseł, Wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

Paneliści

Nicolas Bay, Wiceprzewodniczący Grupy Tożsamość i Demokracja, Parlament Europejski, Francja

Jorge Buxadé Villalba, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Hiszpania

Francesco Giubilei, Założyciel Ruchu Nazione Futura, Włochy

Ján Figeľ, Rada Zarządzająca Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Słowacja

David Engels, Główny Analityk Instytutu Zachodniego, Belgia

16:50 – 18:10 – SESJA PLENARNA FORUM EKONOMICZNEGO

18:20 – 19:20

Cyfrowa Europa Karpat. Bezpieczeństwo i gospodarczy skok, czyli po co nam nowe technologie?

Dlaczego nie da się mówić o bezpieczeństwie państw bez uwzględnienia cyfrowych rozwiązań, o przełożeniu nowych technologii na tradycyjne i innowacyjne branże gospodarki, a także o czwartej rewolucji przemysłowej.

Moderator: Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP

Paneliści:

Reinis Znotiņš, Przewodniczący Podkomisji Informatyki i Innowacyjnej Przedsiębiorczości Komisji Zrównoważonego Rozwoju, Łotwa

Robert Gontarz, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP

Krzysztof Gawkowski, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP

Aleksandra Przegalińska, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, Polska

Vadim Melnyk, Dyrektor Generalny (CEO) Dronehub, Ukraina

Jacek Bartosiak, prawnik, publicysta zajmujący się geopolityką i strategią, Polska

Pavel Popescu, poseł Izby Deputowanych Rumunii

9 września, czwartek

9:15 – 10:35 – SESJA PLENARNA FORUM EKONOMICZNEGO

10:45 – 12:00

Prezentacja Zielonego Ładu dla Europy Środkowej

Neutralność klimatyczna jest sporym wyzwaniem dla gospodarek do tej pory opierających się na węglu. W Europie toczy się dyskusja nad Zielonym Ładem, związaną z nim skuteczną i korzystną transformacją energetyczną oraz jej wpływem na produkcję rolną, a także nad strategią bioróżnorodności i gospodarką leśną. Przywódcy państw V4 muszą poradzić sobie z efektywnym wdrożeniem zrównoważonego rozwoju, odpowiednim dla rozwoju regionu. Które rozwiązania są najskuteczniejsze dla państw Europy Środkowej?  

Moderator: Bogdan Rzońca, Poseł Parlamentu Europejskiego  

Paneliści:

Janusz Wojciechowski, Komisarz ds. Rolnictwa UE

Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

Robert Telus, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

Jarosław Sachajko, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

Teresa Pamuła, Poseł na Sejm,Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska 

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

12:10 – 13:10

Plan Odbudowy dla Europy. Krajowy Plan Odbudowy. Strategia Karpacka.

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) oraz Krajowe Plany Odbudowy są odpowiedzią krajów Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ich głównym celem jest odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Jak wykorzystać nowo powstałe instrumenty, żeby pomóc takim regionom jak Makroregion Karpat, który już wcześniej miał szereg problemów utrudniających jego rozwój? W jaki sposób jak najlepiej spożytkować środki unijne, aby wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia?

Moderator: Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A

Paneliści:

Konrad Szymański, Minister do spraw Unii Europejskiej, Polska

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i polityki regionalnej

Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Jan Hudacky, Konsul Honorowy RP w Preszowie, b. Deputowany Rady Narodowej, Słowacja

Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Peter Kremský, Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych NR SR

13:20 – 14:20

Stan i perspektywy partnerstwa Polski i Ukrainy”

– prezentacja raportu opracowanego przez Instytut Nauk o Polityce
i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

Analiza ekspercka stosunków między Polską a Ukrainą dokonana przez polsko-ukraiński zespół badawczy na pięciu płaszczyznach: 1) wspólna pamięć historyczna i dziedzictwo kulturowe; 2) stosunki bilateralne i bezpieczeństwo międzynarodowe; 3) współpraca gospodarcza, społeczna i transgraniczna; 4) dyplomacja publiczna i komunikowanie strategiczne w obu państwach; 5) relacje Polska – Ukraina a stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej.

Moderator: Waldemar Paruch, Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk
o Polityce i Administracji, UMCS, Polska

Paneliści:

Mykoła Kniażycki, Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Duchowości, współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską

Paweł Kowal, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

Marek Pietraś, Profesor, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Beata Surmacz prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

Walenty Baluk, Profesor, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS –

Hryhoriy Perepelytsya, Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki

Mykola Doroshko, Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im.
T. Szewczenki

14:30 – 15:30

Nowa polityka klimatyczna w Karpatach – jak skutecznie chronić dziedzictwo przyrodnicze. Potencjał parków narodowych.

Zmiana klimatu stanowi jedno z najbardziej aktualnych wyzwań dla społeczeństw. Jednym z głównych postanowień Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Działania na rzecz klimatu podejmowane są także poprzez państwa członkowskie w postaci swoich strategii klimatycznych. Pytaniem pozostaje, czy są one skuteczne dla osiągnięcia wspólnego europejskiego celu.

Moderator: Dawid Lasek, Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki

Paneliści:

Anna Paluch, Poseł na Sejm RP

Michal Kiča, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej

Sándor Köles, Przewodniczący, Fundacja Karpacka, Węgry

Georgis Zarotiadis, Uniwersytet Ekonomiczny w Salonikach, Prezes Stowarzyszenia Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego, Grecja

Patrycja Adamska, Koordynator Projektu Karpaty Łączą, Tradycyjne Pasterstwo

Ryszard Prędki, Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku

15:40 -16:40

Europa Środkowa – dziedzictwo, ludzie i przyszłość

Europa Środkowa jest regionem, w którym przez wieki rodzili się wielcy ludzie, powstawały wielkie dzieła kultury i nauki. Jakie wartości przekażemy kolejnym pokoleniom? Jak realizować maksymę, która charakteryzuje europejskie centrum – maksimum różnorodności na minimum terytorium?  Czy wspólne doświadczenia historyczne nas łączą czy dzielą? Jak dziś rozumieć ideę „równi z równymi, wolni z wolnymi”?

Moderator: Matyas Zrno, Redaktor naczelny portalu Konzervativní noviny

Paneliści:

Włodzimierz Bernacki, Senator RP, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Polska 

Piotr Babinetz, Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP

Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador RP w Mołdawii

Pavol Macala, Stowarzyszenie Naukowe Personalizm, Słowacja

Janusz Kapusta, Rysownik, malarz, scenograf, wynalazca jedenastościennej bryły K​-DRON, Polska

Markijan Malsky Uniwersytet Lwowski, b. Ambasador Ukrainy w RP

Jan Malicki, DyrektorStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Igor Cependa, Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego,  Ukraina

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści