ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

30. ročník konference Evropa v Karpatech - mezinárodní diskuse o klíčových výzvách pro Evropu v kontextu rostoucích krizí a konfliktů

Velké a dynamické změny ve světě: v oblasti bezpečnosti, digitalizace, klimatu, demografie, civilizace nás nutí rychle reagovat a někdy provádět hloubkové analýzy. Od 30. ročníku pořádáme mezinárodní konferenci Evropa Karpat, kde v kruhu odborníků diskutujeme o aktuálních problémech regionu. Věřím, že letošní fórum v Karpaczi (7.-9. září) nám přinese mnoho konstruktivních řešení již existujících problémů a vytyčí moudré cesty do budoucna, zejména s ohledem na mladé obyvatele karpatské Evropy," říká Marek Kuchciński, předseda parlamentního zahraničního výboru. - Během zimního vydání jsme se chopili iniciativy zapsat celý karpatský region na seznam UNESCO. Na zářijové akci nás bude provázet slogan "Karpaty bez plastu". Krásné, zelené, čisté - myslím, že to není jen můj sen," dodává mluvčí.

Evropa Karpat v rámci Hospodářského fóra v Karpaczi byla rozdělena do 14 tematických panelů, které se týkaly mimo jiné budoucnosti Evropy, vztahů EU s USA, Ruskem a Čínou, parlamentní diplomacie, sousedských vztahů, Zelené dohody, digitalizace, klimatu a kultury. Mezi panelisty budou politici, akademici a novináři. Svou účast potvrdili maršálové Małgorzata Gosiewska, Ryszard Terlecki, Marek Pęk, ministři Andrzej Adamczyk, Zbigniew Rau, Grzegorz Puda, Konrad Szymański, komisař EU pro zemědělství Janusz Wojciechowski, ze zahraničí zástupci parlamentů z celé střední Evropy a Švédska, místopředsedové parlamentů z Moldavska a Ukrajiny, ministři infrastruktury a zahraničních věcí Maďarska, Slovenska, České republiky, Litvy, Ukrajiny a Slovinska, jakož i předsedové zahraničních komisí tří zemí.

Program

14:30 - 15:30

Mladí lidé/mládež (střední Evropy) o budoucnosti Evropy

Dáváme slovo mladým Evropanům jako těm, kteří již nyní utvářejí budoucnost našeho kontinentu. Jaké jsou podle nich nejdůležitější výzvy, kterým Evropa čelí, a jak by se měly řešit?

Moderátor: Sebastien Meuwissen

Účastníci panelu:

Zsófia Rácz, náměstek ministra pro lidské zdroje, Maďarsko

Svjatoslav Juráš, Poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny

Piotr Mazurek, Státní tajemník v Kanceláři předsedy vlády, vládní zmocněnec pro politiku mládeže, Polsko

Stefan Tompson, polsko-britský novinář, publicista, youtuber, Polsko/Velká Británie

Ferenc Almassy, francouzsko-maďarský novinář, šéfredaktor zpravodajského portálu Visegrad Post, Francie/Maďarsko.

Maxim Rust, lektor Centra východoevropských studií, redaktor časopisu "Nová východní Evropa", Bělorusko.

Jegor Stadný, b. Náměstek ministra vědy a vzdělávání Ukrajiny

15:40 - 16:40

Nové výzvy v mezinárodní politice: USA - Evropa - Rusko - Čína

Jsme svědky vzestupu Číny a měnícího se politického uspořádání v Evropské unii. Nárůst vojenského potenciálu Ruska v souvislosti s jeho konflikty zůstává pro světové společenství nepopiratelnou výzvou.

Moderátor: Przemysław Żurawski vel Grajewski

Účastníci panelu

Zbigniew Rau, ministr zahraničních věcí Polské republiky

Péter Szijjártó, ministr zahraničních věcí a obchodu Maďarska

16:50 - 17:50

Trilaterální parlamentní diplomacie

Parlamentní diplomacie se stává na jedné straně prvkem parlamentní moci a prestiže a na straně druhé účinným nástrojem měkké moci k prosazování konkrétních zahraničněpolitických zájmů. V rámci diskuse budou zástupci zahraničních výborů zemí Trilaterály jednat o výzvě k parlamentnímu rozměru této iniciativy.

Moderátor: Grzegorz Górny, Sdružení Tri-Maritime

Účastníci panelu:

Marek Pęk, Místopředseda Senátu, Polsko 

Marek Kuchciński, Předseda zahraničního výboru polského Sejmu

Rihards Kols, předseda Výboru pro zahraniční věci Saeimy Lotyšské republiky

Rozália-Ibolya Biró, předsedkyně zahraničního výboru Poslanecké sněmovny rumunského parlamentu

Zsolt Németh, předseda zahraničního výboru maďarského Národního shromáždění

Davor Ivo Stier, Výbor pro zahraniční věci Chorvatského sněmu

Žiga Turk bývalý ministr pro rozvoj a hospodářské a sociální reformy, Slovinsko

8. září, středa

9:15 - 10:35 - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉHO FÓRA

10:45 - 12:00

30 let svobodných středoevropských zemí a budování regionální spolupráce

Region čelí novým výzvám a pandemie si vynucuje změny, na které se musí každá země připravit. Spolupráce je možná díky společným cílům, myšlenkám a sousedství na hranici Evropské unie.

Moderátor: Maciej Szymanowski, Ředitel Institutu W. Felczaka pro polsko-maďarskou spolupráci

Účastníci panelu:

Ryszard Terlecki, místopředseda polského parlamentu

Ruslan Oleksijovyč Stefančuk, Místopředseda Nejvyšší rady Ukrajiny

Mihail Popșoi, Místopředseda Parlamentu Moldavské republiky

Richárd Hörcsik, předseda výboru pro záležitosti EU maďarského Národního shromáždění

Emanuelis Zingeris, Výbor pro zahraniční věci Seimasu Litevské republiky

Bogusław Sonik, Delegace Sejmu a Senátu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, Polsko

Václav Klaus, b. Prezident České republiky

Martin Fronc, b. Ministr školství Slovenské republiky

Jan Draus, Univerzita v Rzeszowě, předseda kolegia IPN, Polsko

Alexander Bokotey, Ředitel Ústavu ekologického a náboženského výzkumu, Užhorodská národní univerzita, Ukrajina

12:10 – 13:10

Evropská politika sousedství

Diskuse se zaměří na východní a jižní rozměr evropské politiky sousedství, humanitární a rozvojovou pomoc a na závazky zemí k řešení imigrační krize, včetně ochrany vnějších hranic EU a dopadu hranic na hospodářský rozvoj, cestovní ruch a migraci.

Moderátor: Arkadiusz Mularczyk, Předseda delegace Sejmu a Senátu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, Polsko

Účastníci panelu:

Małgorzata Gosiewska, Místopředseda polského parlamentu

Harald Troch, Poslanec rakouského parlamentu

Björn Söder, poslanec Riksdagu, Švédští demokraté, Švédsko

George-Cristian Tuță, poslanec, kvestor Poslanecké sněmovny Rumunska

George Simion, poslanec rumunského parlamentu

Bartosz Cichocki, Velvyslanec Polské republiky na Ukrajině

Pawel Latuszka, Koordinační rada pro předávání moci v Bělorusku

13:20 – 14:20

Dopad Zelené dohody na dopravní politiku ve střední Evropě

V tomto ohledu je potřeba posílit úlohu železniční dopravy, zejména během Evropského roku železnic, jedním z nástrojů, které jsou součástí širší diskuse o dekarbonizaci dopravy. Tato opatření spolu s důsledným rozvojem infrastruktury na severojižní ose umožní v dlouhodobém horizontu vytvořit udržitelný dopravní systém v karpatském regionu.

Panel Vliv Zelené dohody na dopravní politiku střední Evropy bude diskutovat o vzájemné závislosti mezi Zelenou dohodou a výstavbou moderních a nízkoemisních spojů ve střední Evropě a o podmínkách procesu revize transevropské dopravní sítě TEN-T, zejména v kontextu současných investičních priorit v karpatské oblasti.

Moderátor: Włodzimierz Zientarski, automobilový novinář, předseda sdružení Kierowca.pl

Účastníci panelu

Andrzej Adamczyk, ministr infrastruktury Polské republiky

Jernej Vrtovec, ministr infrastruktury Slovinska

Andrej Doležal, ministr dopravy a výstavby Slovenské republiky

Oleksandr Kubrakov, ministr infrastruktury Ukrajiny

Julius Skačkauskas, náměstek ministra dopravy a spojů Litevské republiky

Jan Sechter, náměstek ministra dopravy České republiky

14:30 – 15:30

Budoucí Evropa otevřená, nebo uzavřená?

Od největšího rozšíření Evropské unie uplynulo čtrnáct let. Otázka, zda toto období umožnilo stírat rozdíly mezi starými a novými členskými státy, zůstává otevřená. Hledání kompromisu mezi požadavky na větší integraci a koncepcí solidární Evropy suverénních států je stále největší výzvou pro tento region, stejně jako odpověď na otázku, kde leží hranice evropské integrace: geografické, strukturální, sociální a ekonomické.

Moderátor: Jan Malicki, Ředitel východoevropských studií na Varšavské univerzitě

Účastníci panelu

Ben-Oni Ardelean, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny rumunského parlamentu

Domagoj Hajduković, předseda Výboru pro evropské záležitosti chorvatského parlamentu

Ivan Brajović, Výbor pro bezpečnost a obranu Parlamentu Černé Hory

David Usupašvili, Výbor pro evropskou integraci gruzínského parlamentu

Barbara Bartuś, Předseda polsko-rumunské parlamentní skupiny

Mykhailo Khariy, Předseda Transformačního centra pro Ukrajinu

Dominik Mierzejewski, Univerzita v Lodži, odborník na Čínu

Tibor Navracsics, b. Komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport

Alexander Milinkevič, Svobodná univerzita Běloruska

15:40 – 16:40

Evropská konzervativní aliance - Společné prohlášení

V rozporu s platnými smlouvami se Evropská unie stále zřetelněji přibližuje federálnímu státu a stává se rukojmím radikálních sil - fanatického panevropanství, extrémního liberalismu a environmentalismu. Proto je velmi potřebné spojenectví těch politických sil - stran zdravého rozumu - které chtějí vybudovat společenství suverénních států a svobodných národů, jež se pozitivně vztahují ke kulturnímu dědictví Evropy a k našim základním společenským institucím v jejich tradiční podobě, aniž by odmítaly modernitu a evropskou spolupráci. Prvním krokem k takovému spojenectví bylo nedávné společné prohlášení o myšlenkách. Tento panel se bude snažit odpovědět na otázky: Co bychom měli dělat dál? Jaké jsou potíže při vytváření takového spojenectví? V čem se shodujeme a v čem se rozcházíme? Na jakých zásadách bychom chtěli založit evropskou spolupráci? Jak změnit poměr politických sil v EU?

Moderátor: Zdzisław Krasnodębski, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)

Účastníci panelu

Nicolas Bay, Místopředseda skupiny pro identitu a demokracii, Evropský parlament, Francie

Jorge Buxadé Villalba, poslanec Evropského parlamentu, Španělsko

Francesco Giubilei, Zakladatel hnutí Nazione Futura, Itálie

Ján Figeľ, správní rada Evropského inovačního a technologického institutu, Slovensko

David Engels, Hlavní analytik, Western Institute, Belgie

16:50 - 18:10 - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉHO FÓRA

18:20 – 19:20

Digitální Karpatská Evropa. Bezpečnostní a ekonomický skok aneb proč potřebujeme nové technologie?

Proč není možné hovořit o bezpečnosti států, aniž bychom zahrnuli digitální řešení, promítnutí nových technologií do tradičních i inovativních odvětví a čtvrtou průmyslovou revoluci.

Moderátor: Andrzej Zybertowicz, Poradce prezidenta Polské republiky

Účastníci panelu:

Reinis Znotiņš, Předseda Podvýboru pro IT a inovativní podnikání Výboru pro udržitelný rozvoj, Lotyšsko

Robert Gontarz, Výbor pro digitalizaci, inovace a nové technologie Sejmu Polské republiky

Krzysztof Gawkowski, Výbor pro digitalizaci, inovace a nové technologie Sejmu Polské republiky

Aleksandra Przegalińska, prorektor Kozminské univerzity, Polsko

Vadim Melnyk, generální ředitel společnosti Dronehub, Ukrajina

Jacek Bartosiak, právník, publicista v oblasti geopolitiky a strategie, Polsko

Pavel Popescu, poslanec Poslanecké sněmovny Rumunska

9. září, čtvrtek

9:15 - 10:35 - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉHO FÓRA

10:45 – 12:00

Představení Zelené dohody pro střední Evropu

Klimatická neutralita je pro ekonomiky, které byly dosud založeny na uhlí, poměrně velkou výzvou. V Evropě probíhá diskuse o Zelené dohodě, souvisejícím účinném a prospěšném přechodu na energetiku a jeho dopadu na zemědělskou produkci, jakož i o strategii biologické rozmanitosti a lesním hospodářství. Vedoucí představitelé zemí V4 se musí zabývat efektivním zaváděním udržitelného rozvoje, který je vhodný pro rozvoj regionu. Která řešení jsou pro středoevropské země nejúčinnější?  

Moderátor: Bogdan Rzońca, Poslanec Evropského parlamentu  

Účastníci panelu:

Janusz Wojciechowski, komisař EU pro zemědělství

Grzegorz Puda, ministr zemědělství a rozvoje venkova, Polsko

Robert Telus, Předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Polsko

Jarosław Sachajko, místopředseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Polsko

Teresa Pamuła, Členka Sejmu, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Polsko 

Waldemar Buda, státní tajemník na ministerstvu fondů a regionální politiky

12:10 – 13:10

Plán obnovy Evropy. Národní plán obnovy. Karpatská strategie.

Fond obnovy (EU nové generace) a národní plány obnovy jsou reakcí zemí EU na nové hrozby a výzvy, které pandemie představuje. Jejich hlavním cílem je obnovit a obnovit odolnost ekonomik EU a připravit se na budoucí nepředvídatelné okolnosti. Jak využít nově vytvořené nástroje na pomoc regionům, jako je karpatský makroregion, který již měl řadu problémů bránících jeho rozvoji? Jak co nejlépe využít fondy EU k posílení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu a k omezení odlivu obyvatel zlepšením kvality jejich života?

Moderátor: Jerzy Kwieciński, Místopředseda představenstva Bank Pekao S.A.

Účastníci panelu:

Konrad Szymański, ministr pro záležitosti Evropské unie, Polsko

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, státní tajemník na ministerstvu fondů a regionální politiky

Piotr Arak, ředitel Polského hospodářského institutu

Jan Hudacký, Honorární konzul Polské republiky v Prešově, bývalý poslanec Národní rady Slovenské republiky.

Teresa Czerwińska, Viceprezident Evropské investiční banky

Peter Kremský, Předseda Výboru pro hospodářství NR SR

13:20 – 14:20

"Stav a perspektivy polsko-ukrajinského partnerství"

- prezentace zprávy vypracované Institutem politických věd.
a administrativy Univerzity Marie Curie-Sklodowské, Středoevropského institutu v Lublinu a Institutu mezinárodních vztahů T. Ševčenka při CNS.

Odborná analýza vztahů mezi Polskem a Ukrajinou provedená polsko-ukrajinským výzkumným týmem na pěti úrovních: 1) společná historická paměť a kulturní dědictví; 2) bilaterální vztahy a mezinárodní bezpečnost; 3) hospodářská, sociální a přeshraniční spolupráce; 4) veřejná diplomacie a strategická komunikace v obou zemích; 5) polsko-ukrajinské vztahy a mezinárodní vztahy ve střední a východní Evropě.

Moderátor: Waldemar Paruch, vedoucí oddělení teorie a metodologie vědy
Politika a správa, UMCS, Polsko

Účastníci panelu:

Mykola Kniažickij, Předseda Výboru pro kulturu a duchovnost, spolupředseda parlamentní skupiny pro meziparlamentní vztahy s Polskou republikou.

Pawel Kowal, Místopředseda Výboru pro zahraniční věci

Marek Pietraś, profesorka, ředitelka Institutu politologie a správy Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu.

Beata Surmacz Profesorka na Univerzitě Marie Curie-Skłodowské, ředitelka Středoevropského institutu v Lublinu.

Valentin Baluk, profesor, ředitel Centra pro východní Evropu na UMCS -

Hryhoriy Perepelytsya, profesor, Ústav mezinárodních vztahů T. Ševčenka CNS

Mykola Doroško, profesor, Ústav mezinárodních vztahů KUN im.
T. Ševčenko

14:30 – 15:30

Nová klimatická politika v Karpatech - jak účinně chránit přírodní dědictví. Potenciál národních parků.

Změna klimatu je jednou z nejnaléhavějších výzev, kterým společnost čelí. Jedním z hlavních ustanovení Evropské unie je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Opatření v oblasti klimatu přijímají také členské státy v podobě svých strategií v oblasti klimatu. Zůstává otázkou, zda jsou účinné při dosahování společného evropského cíle.

Moderátor: Dawid Lasek, Místopředseda Sdružení Euroregion Karpaty

Účastníci panelu:

Anna Paluchová, poslanec polského parlamentu

Michal Kiča, státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky

Sándor Köles, předseda, Karpatská nadace, Maďarsko

Georgis Zarotiadis, Ekonomická univerzita v Soluni, prezident Asociace ekonomických univerzit jižní a východní Evropy a černomořského regionu, Řecko

Patrycja Adamska, Koordinátor projektu Karpaty se spojují, Tradiční pastevectví

Ryszard Prędki, Ředitel Bieszczadského národního parku

Andrew Raj, Ředitel Karkonoského parku

15:40 -16:40

Střední Evropa - dědictví, lidé a budoucnost

Střední Evropa je region, kde se v průběhu staletí rodili velcí lidé a vznikala velká kulturní a vědecká díla. Jaké hodnoty předáme budoucím generacím? Jak realizovat zásadu, která charakterizuje evropské centrum - maximální rozmanitost na minimálním území? Spojují nás společné historické zkušenosti, nebo rozdělují? Jak dnes chápeme myšlenku "rovný rovným, svobodný svobodným"?

Moderátor: Matyáš Zrno, Šéfredaktor portálu Konzervativní noviny

Účastníci panelu:

Vladimir Bernacki, Senátor Polské republiky, státní tajemník, vládní zmocněnec pro monitorování provádění reformy vysokého školství a vědy, Polsko 

Piotr Babinetz, předseda Výboru pro kulturu a média Sejmu Polské republiky

Bartłomiej Zdaniuk, Velvyslanec Polské republiky v Moldavsku

Pavol Macala, Vědecké sdružení pro personalismus, Slovensko

Janusz Kapusta, Kreslíř, malíř, scénograf, vynálezce jedenáctibokého masivu K-DRON, Polsko

Markijan Malsky Lvovská univerzita, bývalý velvyslanec Ukrajiny v Polské republice

Jan Malicki, Ředitel Studia východní Evropy na Varšavské univerzitě, Polsko

Igor Cependa, Rektor Karpatské národní univerzity, Ukrajina

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah