POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

29 stycznia forum międzynarodowej współpracy „Europa Karpat”

W najbliższą niedzielę odbędzie się międzynarodowe spotkanie dyskusyjne w ramach  cyklu „Europa Karpat”. Będzie to kolejne wydarzenie poświęcone zacieśnianiu współpracy państw regionu karpackiego. Spotkania zostały zainicjowane przez stronę polską: Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego. W debacie wezmą udział przedstawiciele parlamentów i administracji rządowej, a także liczne grono reprezentantów samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych. Dzięki tak znaczącej politycznie i różnorodnej reprezentacji spotkania „Europy Karpat” stanowią ważne forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się problematyką rozwoju obszarów górskich oraz współpracą transgraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej.

Najbliższa debata będzie nosiła tytuł: Na drodze odpowiedzialnego rozwoju. Podczas spotkania uczestnicy omówią ciekawe inicjatywy karpackie, zastanowią się nad nowymi drogami rozwoju oraz poszukają nowych form jedności europejskiej.

Debatę poprzedzą zawody narciarskie dla osób nieposiadających licencji PZN (amatorskie) zatytułowane Międzynarodowy Puchar Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem Marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego oraz Przewodniczących Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Zawody zostaną zorganizowane przez Prezydenta Miasta Przemyśla przy współudziale Sejmu RP, Senatu RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Instytutu Wschodniego. Gościem specjalnym będzie premier Beata Szydło.

Cykl wydarzeń  „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. W jego ramach odbyły się m.in. sesje w Krynicy (2011-2016), Przemyślu i Krasiczynie (2011,2012, 2013, 2015) na Ukrainie oraz na Węgrzech. Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy państw regionu oraz wzmocnienie partnerskich więzi między wszystkimi stronami działającymi na rzecz rozwoju Karpat i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencje oraz spotkania dyskusyjne „Europa Karpat” są organizowane pod patronatem Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści