POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

12 obszarów kryzysowych Unii Europejskiej – wykład prof. Davida Engelsa

– To, co przedstawił profesor David Englels, jest bliskie temu, co PiS obecnie realizuje, temu, nad czym debatowaliśmy od wielu lat – programowi, który stworzyliśmy na przełomie 2013 i 2014 r. Sama Polska czy nawet Grupa Wyszehradzka to za mało, by stać się antidotum na wszystkie problemy Unii. To jest jednak nasz święty obowiązek, by przypominać o tym, gdzie leżą fundamenty UE, by odnawiać i wzmacniać tę instytucję – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas dyskusji „Przyszłość Unii Europejskiej przez pryzmat doświadczeń z przeszłości”.

Profesor Engels jest belgijskim historykiem specjalizującym się w historii religii starożytnego Rzymu. Zdefiniował 12 obszarów kryzysowych Unii Europejskiej: imigracja, wyludnianie się krajów Unii, kryzys rodziny, strach przed zdominowaniem przez element obcy, religia (upadek duchowych elementów tożsamości kulturowej, globalizacja, rynki finansowe, zagrożenia dla pokoju, polityka „chleba i igrzysk”, demokracja elit, populizm, postulat porządku (system państwowy traci wiarygodność i obywatel nie ufa instytucjom).

Mówił także, że Grupa Wyszehradzka może się okazać zbawienna dla UE poprzez swoją wierność tradycjom chrześcijańskim, ścisłą współpracę wewnątrz grupy. Stanowi odpowiedź na propozycje Europy Zachodniej, która z kolei chce tę część Europy medialnie wykluczyć.

Polska polityka musi rozróżnić między krytyką a zaangażowaniem się w politykę europejską. Nie wolno pozwalać Brukseli na wtrącanie się w nasze wewnętrzne sprawy. Trzeba zachować samodzielność i niezależność.

Powinno się konstruktywne współdziałać, forsując większą reprezentację w UE. Polska może być solidną kotwicą Europy.

Dyskusja odbyła się w Sejmie 17 listopada. Współorganizowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Udział w niej wziął także europoseł prof. Zdzisław Krasnodębski.

fot. Paweł Kula

tekst MO

KU237787KU237398 KU237528 KU237630

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści