DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

12 krízových oblastí v Európskej únii - prednáška profesora Davida Engelsa

- To, čo predstavil profesor David Englels, je blízke tomu, čo PiS v súčasnosti realizuje, tomu, o čom sme diskutovali mnoho rokov - programu, ktorý sme vytvorili na prelome rokov 2013 a 2014. Samotné Poľsko alebo dokonca Vyšehradská skupina nestačia na to, aby sa stali liekom na všetky problémy Únie. Je však našou svätou povinnosťou pripomenúť, kde ležia základy EÚ, obnoviť a posilniť túto inštitúciu," povedal Marek Kuchciński, predseda Sejmu, počas diskusie "Budúcnosť Európskej únie cez prizmu minulých skúseností".

Profesor Engels je belgický historik, ktorý sa špecializuje na dejiny náboženstva v starovekom Ríme. Definoval 12 krízových oblastí Európskej únie: imigrácia, vyľudňovanie krajín EÚ, kríza rodiny, strach z nadvlády cudzích elementov, náboženstvo (úpadok duchovných prvkov kultúrnej identity, globalizácia, finančné trhy, ohrozenie mieru, politika "chleba a hier", elitná demokracia, populizmus, požiadavka poriadku (štátny systém stráca dôveryhodnosť a občan nedôveruje inštitúciám).

Vyhlásil tiež, že Vyšehradská skupina by sa mohla stať spásou pre EÚ vďaka svojej vernosti kresťanským tradíciám a úzkej spolupráci v rámci skupiny. Je to odpoveď na návrhy západnej Európy, ktorá chce túto časť Európy vylúčiť z médií.

Poľská politika musí rozlišovať medzi kritikou a zapojením do európskej politiky. Brusel nesmie zasahovať do našich vnútorných záležitostí. Je potrebné zachovať nezávislosť a samostatnosť.

Mala by existovať konštruktívna spolupráca, ktorá by sa usilovala o väčšie zastúpenie v EÚ. Poľsko môže byť pre Európu pevnou kotvou.

Diskusia sa uskutočnila v Sejme 17. novembra. Spoluorganizovala ho Skupina európskych konzervatívcov a reformistov. Zúčastnil sa na nej aj poslanec Európskeho parlamentu profesor Zdzisław Krasnodębski.

Foto: Paweł Kula

Text MO

KU237787KU237398 KU237528 KU237630

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah