POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

30-lecie Grupy Wyszehradzkiej


Na wyszehradzkim zamku, 30 lat temu, trzy państwa zobowiązały się, że chcą się wzajemnie wspierać w drodze do nowoczesności. Stworzyły Grupę V4, która nie tylko przetrwała wielkie przemiany w samej Europie, ale dziś jest ważnym graczem na arenie międzynarodowej.

15 lutego 1991 roku ówcześni prezydenci Polski i Czechosłowacji oraz premier Węgier podpisali deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Wtedy wszystkie te kraje były poza najważniejszymi strukturami obecnej Europy. Czechosłowacja podzieliła się na dwa niezależne państwa: Czechy i Słowację. Grupa z V3 wyewoluowała do V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).
Wzajemne wsparcie i współpraca ułatwiły wejście Polski, Węgier i Czech do NATO już osiem lat po powstaniu Grupy, czyli w 1999 roku. Później do Paktu dołączyła Słowacja. Kolejnym ważnym krokiem było wejście do Unii Europejskiej. Od 2004 roku wszystkie kraje Grupy są pełnoprawnymi państwami członkowskimi. Z krajów zmagających się ze zrzuceniem z siebie piętna komunizmu, walki z ubóstwem, odbudowy gospodarki i społecznej tożsamości V4 stała się wspólnotą interesów. Wspólnotą, z którą liczą się inni ważni gracze na świecie.
Obroty handlowe V4 z Niemcami są o ponad 50 proc. wyższe niż Niemiec z Francją. 65-milionowy rynek rozwija się szybciej niż większość krajów tzw. starej Unii. V4 to inwestycje w infrastrukturę, wspólne projekty edukacyjne, finansowe. Ważną instytucją powołaną przez inicjatywę zawiązaną na Węgrzech w 1991 roku był powstały 9 lat później Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Jego założeniem jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i turystycznych w krajach Grupy oraz sąsiednich – głównie postsowieckich i byłej Jugosławii. Budżet Funduszu to 8 milionów euro pochodzących ze składek państw V4 oraz dodatkowe kwoty od innych państw. Grupa Wyszehradzka jest dziś w Europie ważnym katalizatorem przemian i przejmowanie inicjatywy w sprawach dotyczących przyszłość UE.

mo

László Kövér i Marek Kuchciński podczas przekazania Węgrom prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, Kraków, czerwiec 2017 rok, fot. Paweł Kula/ Sejm
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści