POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu wręczył akty powołania nowym członkom Trybunału Stanu

Kandydatury prof. Czesława Kłaka i Macieja Zaborowskiego pozytywnie zaopiniowane przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka Sejm wybrał bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 5 czerwca marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręczył akty powołania na członków Trybunału Stanu.

Prof. Czesław Kłak został zgłoszony przez PiS w miejsce Jarosława Wyrembaka wybranego w styczniu do Trybunału Konstytucyjnego. Jest specjalistą w dziedzinach prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka i prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich i artykułów naukowych. Obecnie pełni funkcję Dziekana – Dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa oraz kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kryminalistyki i Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Maciej Zaborowski został powołany w miejsce zmarłego w styczniu prof. Bogusława Banaszaka.
Jest adwokatem, mediatorem i działaczem społecznym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem studiów podyplomowych prawa własności intelektualnej na UW i prawa dowodowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył też m.in. Center for American Law Studies i Leadership Academy for Poland. Aktualnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej z prawa karnego.

ts1 ts2

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści