POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

List marszałka Sejmu do uczestników konferencji „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”

Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej konferencji „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”. Żałuję, że nie mogę wypełnić miłej powinności i osobiście przekazać organizatorom, a także zaproszonym gościom słów podziękowania za podjęcie ważnego tematu, jakim są zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Od wielu lat odnotowujemy w  kraju niż demograficzny, a zarazem rosnącą grupę seniorów. Grupę – z całą stanowczością chcę podkreślić – osób młodych duchem i  nadal aktywnych, od których młodsze pokolenia wciąż mogą się mnóstwo nauczyć.

Zmiany powinny zachodzić nie tylko w sposobie postrzegania seniorów, lecz przede wszystkim w  takich obszarach jak:  ochrona zdrowia, profilaktyka, opieka społeczna, dostęp do kultury i edukacji. Jednak, by sprostać wyzwaniom potrzebna jest zintegrowana współpraca wielu podmiotów – instytucji państwowych i samorządowych, przedstawicieli środowisk kulturalnych i naukowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Bardzo ważne są  wszelkie działania podejmowane na poziomie lokalnym, bowiem odpowiadają one na bieżące problemy mieszkańców i specyfikę regionu. Stąd znacząca i jakże istotna rola rad seniorów, które z jednej strony potrafią doskonale sprecyzować potrzeby osób starszych z  drugiej zaś określić możliwości samorządów.

Życzę interesujących obrad. Ufam, że dzisiejsza dyskusja zaowocuje propozycjami wielu rozwiązań, służących ludziom w jesieni życia, a także będzie podstawą do podejmowania kolejnych ważnych społecznie zadań.

Serdecznie Państwa pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku.

 

 

   Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści