ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Dopis předsedy Sejmu účastníkům konference "Rady seniorů - partnerství se samosprávami"

Dámy a pánové,

Rád bych srdečně přivítal všechny účastníky dnešní konference na téma "Rady pro seniory - partnerství s místními úřady". Chtěl bych poděkovat organizátorům konference a hostům osobně za to, že se zabývali důležitým tématem změn, které probíhají v naší společnosti. Již mnoho let jsme svědky demografického poklesu v zemi a zároveň rostoucí skupiny seniorů. Jedná se o skupinu - a to chci důrazně zdůraznit - lidí, kteří jsou duchem mladí a stále aktivní a od nichž se mladší generace mohou stále ještě hodně naučit.

Změny by měly nastat nejen ve vnímání seniorů, ale především v oblastech, jako je zdravotní péče, prevence, sociální péče, přístup ke kultuře a vzdělávání. K tomu, aby bylo možné tyto výzvy řešit, je však nutná integrovaná spolupráce mnoha subjektů - státních a místních samosprávných institucí, zástupců kulturních a vědeckých komunit, sdružení a nevládních organizací. Veškeré činnosti prováděné na místní úrovni jsou velmi důležité, neboť reagují na aktuální problémy obyvatel a specifika regionu. Z toho vyplývá významná a důležitá role rad seniorů, které jsou schopny identifikovat potřeby starších lidí na jedné straně a možnosti místní správy na straně druhé.

Přeji vám zajímavé jednání. Věřím, že z dnešní diskuse vzejde řada návrhů řešení, která poslouží lidem na podzim jejich života a budou základem pro další společensky důležité úkoly.

Srdečně vás zdravím a přeji vše nejlepší.

 

 

   Marek Kuchciński

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah