POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

9. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuowane w poniedziałek i wtorek

Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, dokonało zmian w terminarzu posiedzeń Izby. 9. posiedzenie będzie kontynuowane 6 i 7 kwietnia (poniedziałek – wtorek).

Początek obrad zaplanowany został na godzinę 10.00. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawi informację nt. sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Punkt przewiduje również 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem rozpatrywania punktów porządku dziennego, o godzinie 12.00 rozpocząć mają się głosowania, między innymi nad punktem spornym, który dotyczy głosowania korespondencyjnego wraz z autopoprawką do tego projektu.

Projekt ustawy autorstwa Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie szczególnych zasad prowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozszerza dotychczas obowiązujące przepisy o możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich seniorów powyżej 60. roku życia oraz osoby objęte kwarantanną.

Złożona w piątek przez Klub PiS  do ww. projektu ustawy autopoprawka zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie będzie odbywać się wyłącznie korespondencyjne. Proponowane zmiany miałyby dotyczyć zarówno pierwszej zaplanowanej na 10 maja tury, jak i ewentualnej drugiej.

Jest to najbezpieczniejszy sposób przeprowadzenia wyborów, bo nie wymaga osobistego przybywania do lokali wyborczych.

źródło: PAP, Centrum Informacyjne Sejmu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści