POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

34. posiedzenie Sejmu RP

Pierwszy dzień 34. posiedzenia Sejmu posłowie zaczęli od złożenia hołdu Stanisławowi Hniedziewiczowi, Longinowi Komołowskiego, Januszowi Brochwicz-Lewińskiemu ps. Gryf i Marii Łopatkowej.
– Posłowie opozycji przestają okupować sejmową mównicę – powiedział podczas drugiego dnia 34. posiedzenia Sejmu marszałek Marek Kuchciński. – W związku z tym, że ta sytuacja spowodowała pewne perturbacje, uznałem, że trzeba dokonać głębszej analizy wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich kilku tygodniach w Sejmie RP. Trzeba zarządzić dłuższą przerwę, ale zanim to zrobię, zwrócę się do państwa posłów, szczególnie do przewodniczących i członków prezydiów komisji sejmowych, zespołów, grup bilateralnych, grup działających także w obszarze międzynarodowym, o podjęcie intensywnej pracy w celu zlikwidowania zaległości, ponieważ w niektórych przypadkach one nastąpiły. Zarządzam przerwę w obradach do dnia 25 stycznia 2017 roku do godz. 9.

KU095422KU095057 KA201844 KA201840-2 KU094064

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści