POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

31. posiedzenie Sejmu RP

Podczas czterodniowego 31. posiedzenia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej, powołania Komisji weryfikacyjnej,  dot. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Ponadto Sejm:
wprowadził możliwość zgłaszania tzw. zgromadzeń cyklicznych

pakiet zmian ułatwiających prowadzenie firm

podwyższył – od 1 marca 2017 r. – kwotę najniższej emerytury i renty do 1 tys. zł.

wprowadził zmiany w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

zdecydował, że prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej będzie powoływał Premier RP na wniosek ministra

znowelizował ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi

zapewnił ciągłość funkcjonowania powszechnego systemu opieki zdrowotnej dla rolników i członków ich rodzin oraz domowników

stworzono możliwość dofinansowania dla uczelni publicznych, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą osoby, które najlepiej zdały egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym lub są finalistami oraz laureatami ogólnopolskich olimpiad międzynarodowych.

Podjęto też m.in. uchwałę dot. potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie oraz sprzeciwu wobec propozycji ustanowienia korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców.

rz__0390rz__0403

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści