ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

31. zasedání polského Sejmu

Během čtyřdenního 31. zasedání Sejmu proběhlo první čtení návrhu tzv. "debyrokratizačního zákona", zřízení ověřovací komise a reprivatizace varšavského majetku.

Kromě toho Sejm:
zavedla možnost pořádat tzv. cyklické sestavy.

balíček změn, které usnadní provozování podniků.

navýšení - od 1. března 2017 - výši nejnižšího důchodu a invalidního důchodu na 1 tisíc PLN.

provedla změny v poskytování trvalých dávek osobám s osvědčením o zdravotním postižení.

rozhodla, že předseda Polské agentury pro leteckou navigaci bude jmenován předsedou vlády Polské republiky na návrh ministra pro leteckou navigaci.

změnil zákon o nabývání nemovitostí cizinci.

sladit polské právní předpisy se směrnicemi EU týkajícími se osiva a ovocných rostlin.

zajistit kontinuitu všeobecného systému zdravotní péče pro zemědělce a jejich rodinné příslušníky a členy domácností.

byla vytvořena možnost spolufinancování veřejných vysokých škol, které budou přijímat ke studiu v prvním stupni nebo v dlouhém cyklu ty osoby, které složily maturitní zkoušku na rozšířené úrovni nebo jsou finalisty či laureáty celostátních mezinárodních olympiád.

Mimo jiné byla přijata také rezoluce, která odsuzuje masové vyhlazování náboženských menšin takzvaným Islámským státem a staví se proti návrhu na zavedení opravného mechanismu pro přidělování uprchlíků.

rz__0390rz__0403

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah