POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

30. posiedzenie Sejmu RP

Podczas dwudniowego posiedzenia Sejm zdecydował: 

o obniżeniu wieku emerytalnego – od 1 października 2017 r. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

uszczelnieniu systemu poboru podatku VAT

zapobieganiu bezdomności zwierząt  

zwolnieniu z opodatkowania CIT  jedynie otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 

znowelizował ustawę o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której celem jest zapewnienie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

przyjął zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nimi podatek handlowy będzie zawieszony do 2018 r.

znowelizował ustawy o Karcie Polaka oraz ustawę o cudzoziemcach

upoważnił Prezydenta RP do wypowiedzenia Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii

przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem MSWiA

uchwalił ustawę, której celem jest ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników

zdecydował, że 1 stycznia 2017 r. powstaną Wojska Obrony Terytorialnej, które będą nowym rodzajem Sił Zbrojnych RP

podjął także uchwałę z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej

Szczegółowe informacje dotyczące 30. posiedzenia Sejmu:

30-posiedzenie-sejmu-rp

1-kkb_0078

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści