POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wicemarszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, uczestniczył w Forum Ekonomicznym Europa-Rosja

Marszałek Kuchciński wziął udział w panelu pt. „Bruksela i Moskwa – dwa ośrodki procesów integracyjnych. Partnerstwo czy rywalizacja?” W swoim wystąpieniu marszałek Kuchciński m.in. porównał te dwa ośrodki w odniesieniu do takich podstawowych wartości tradycyjnych, jak niepodległość, demokracja, wolności obywatelskie, pokój między narodami, a także solidarność (jako zasada współpracy i partnerstwa – przeciwstawiająca się zasadzie dominacji).

Jego zdaniem, znaczenie ośrodków i procesów integracyjnych będzie rosło tylko wtedy, jeśli te procesy będą oparte na tychże podstawowych wartościach. Gdy chodzi o Unię Europejską, to widać przykłady nie tylko pozytywne ale, niestety, także negatywne. Do tych pierwszych marszałek Kuchciński zaliczył sytuację podczas szczytu Unia Europejska – Rosja w Samarze w 2007 roku.

Był to okres prezydencji niemieckiej w UE i wówczas kanclerz Angela Merkel wystąpiła wobec prezydenta Putina ze stanowiskiem reprezentującym europejskie, a w tym także i polskie interesy, przeciwstawiające się działaniom Moskwy zmierzającym do tworzenia podziałów wewnątrz Unii. Natomiast przykład negatywny, to biegnący po dnie Morza Bałtyckiego gazociąg północny, dostarczający gaz – z pominięciem Polski – do Niemiec. Jest to rezultat umowy bynajmniej nie tylko biznesowej, ale i politycznej, w ramach której jedno z państw Unii Europejskiej układa się z Rosją – w zasadzie przeciwko interesom innego państwa unijnego.

Przykładem, stawiającym pod znakiem zapytania perspektywę integracji Unii Europejskiej i Rosji, była rosyjska agresja militarna na niepodległą Gruzję w 2008 roku. Było to działanie sprzeczne zarówno ze zobowiązaniami wobec ONZ, jak i z umową o partnerstwie i współpracy z 1997 roku. Marszałek Kuchciński domagał się w swoim wystąpieniu symetryczności zasad współpracy pomiędzy Unią i Rosją. Postawił też kwestię rosyjskiej demokracji, która – wobec faktów ignorowania praw człowieka, wolności mediów, niezawisłości sądów i wolności wyborów – wydaje się być demokracją fasadową. Bruksela ma szansę być nadal ośrodkiem procesu integracyjnego, jeżeli powstrzyma politykę dominacji niektórych państwa wewnątrz UE i będzie solidarnie troszczyła się o interesy wszystkich państw członkowskich.

Z kolei Moskwa, jeśli chce uczestniczyć w procesie integracji, musi brać pod uwagę zasady i wartości obowiązujące w świecie demokratycznym – konkludował w swoim wystąpieniu Marek Kuchciński.

Forum odbyło się w Warszawie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2011 roku.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści