DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Marek Kuchciński, podpredseda poľského Sejmu, sa zúčastnil na Európsko-ruskom hospodárskom fóre

Maršal Kuchciński sa zúčastnil na paneli s názvom "Brusel a Moskva - dve centrá integračných procesov. Partnerstvo alebo rivalita?" Predseda Kuchciński vo svojom prejave okrem iného porovnal obe centrá vo vzťahu k takým základným tradičným hodnotám, ako sú nezávislosť, demokracia, občianske slobody, mier medzi národmi a solidarita (ako princíp spolupráce a partnerstva - v protiklade k princípu nadvlády).

Podľa jeho názoru význam integračných centier a procesov bude rásť len vtedy, ak budú tieto procesy založené na týchto základných hodnotách. Pokiaľ ide o Európsku úniu, existujú nielen pozitívne, ale, žiaľ, aj negatívne príklady. Medzi tie prvé maršal Kuchciński zaradil situáciu počas samitu Európskej únie a Ruska v Samare v roku 2007.

Bolo to v období nemeckého predsedníctva EÚ a práve vtedy sa kancelárka Angela Merkelová postavila prezidentovi Putinovi s pozíciou zastupujúcou európske záujmy vrátane poľských záujmov, pričom sa postavila proti krokom Moskvy zameraným na vytváranie rozporov v rámci Únie. Na druhej strane negatívnym príkladom je severný plynovod cez Baltské more, ktorý dodáva plyn - obchádzajúc Poľsko - do Nemecka. Ide o výsledok dohody, a to nielen obchodnej, ale aj politickej, v rámci ktorej jedna krajina EÚ uzavrela dohodu s Ruskom - v podstate proti záujmom inej krajiny EÚ.

Príkladom, ktorý spochybňuje vyhliadky na integráciu medzi Európskou úniou a Ruskom, bola ruská vojenská agresia proti nezávislému Gruzínsku v roku 2008. Toto konanie bolo v rozpore s jej záväzkami voči OSN, ako aj s Dohodou o partnerstve a spolupráci z roku 1997. Maršal Kuchcinski vo svojom prejave požadoval symetriu v zásadách spolupráce medzi Úniou a Ruskom. Nastolil tiež otázku ruskej demokracie, ktorá sa vzhľadom na ignorovanie ľudských práv, slobody médií, nezávislosti súdov a slobody volieb javí ako fasádna demokracia. Brusel má šancu zostať centrom integračného procesu, ak zastaví politiku dominancie niektorých štátov v EÚ a bude sa solidárne starať o záujmy všetkých členských štátov.

Na druhej strane, ak sa chce Moskva podieľať na integračnom procese, musí brať do úvahy zásady a hodnoty demokratického sveta," uzavrel svoj prejav Marek Kuchcinski.

Fórum sa konalo vo Varšave od 31. mája do 1. júna 2011.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah