POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Rzeszów gospodarzem Forum Europa – Ukraina

Najbliższe forum Europa – Ukraina odbędzie się 22-24 stycznia 2017 roku w Rzeszowie. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl oraz przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich Zygmunt Berdychowski podpisali w tej sprawie stosowne porozumienie.

– To już dziesiąta edycja forum, wcześniejsze organizowano m.in. w Łodzi czy w Kijowie – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przekonywał, iż Rzeszów jest odpowiednim dla tej inicjatywy miejscem. Nie tylko bowiem jest stolicą województwa, ale mieści się na trasie różnych kierunków i dróg.

Marszałek Ortyl wyraził nadzieję na coraz lepszą współpracę między Podkarpaciem a Ukrainą.
– Takie forum będzie z pewnością miejscem wymiany doświadczeń, kontaktów między partnerami ukraińskimi a resztą Europy, a także miejscem rozmów na temat przyszłości relacji Unii Europejskiej z Ukrainą – powiedział. Wspomniał również o szeregu umów, jakie województwo podpisało z urzędami lwowskimi, a także o podpisanym podczas forum we Lwowie protokole do umowy o partnerstwie.

Forum Europa – Ukraina należy do najważniejszych konferencji, organizowanych od lat przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich jako część agendy Forum Ekonomicznego.

Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu. Jednym z najważniejszych tematów Forum jest również międzynarodowe bezpieczeństwo, szczególnie ważne ze względu na rosyjską agresję wobec Ukrainy.

forum-ekonomiczne.pl

ku028687ku028701

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści